Använda kommandoradsväxlar för att starta Word 2010, Word 2007, Word 2003, Word 2002 och Word 2000

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs kommandoradsväxlar som kan användas för att starta Word och syftet med växlarna. Vissa av dessa växlar beskrivs även i hjälpen för Word.

Gör så här om du vill veta mer om startväxlar: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv styra vad som händer när word startas i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Mer Information

Så här använder du en kommandoradsväxel för att starta Word:

Metod 1: Använd Kör-kommandot

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Klicka på Bläddra.
 3. Leta upp Office-mappen, klicka på filen Winword.exe och klicka på Öppna. Standardplatsen för Winword.exe är följande mapp:
  • Microsoft Office Word 2010
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Microsoft Office Word 2007
   C:\Program\Microsoft Office\Office12
  • Microsoft Office Word 2003
   C:\Program\Microsoft Office\Office11
  • Microsoft Word 2002
   C:\Program\Microsoft Office\Office10
  • Microsoft Word 2000
   C:\Program\Microsoft Office\Office
  Obs! Sökvägen till Winword.exe omges av citattecken.
 4. Klicka i rutan Öppna, och flytta sedan insättningspunkten utanför (till höger om) det avslutande citattecknet i slutet av sökvägen.
 5. Skriv ett mellanslag, följt av växeln du vill använda.

  Om du till exempel vill starta Word och förhindra att tillägg och globala mallar laddas, skriver du följande i rutan Öppna, inklusive citattecknen:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
Obs! Om en 32-bitarsversion av Office är installerad på en 64-bitarsdator är programmappen "Program Files (x86)".

Metod 2: Använd en genväg

Så här skapar du en genväg för att starta Word från Windows-skrivbordet:
 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt på snabbmenyn och klicka på Genväg.
 2. Klicka på Bläddra i dialogrutan Skapa genväg.
 3. I dialogrutan Bläddra ändrar du rutan Sök i till följande mapp:
  C:\Program\Microsoft Office\Office
  Obs! Den här mappen kan finnas på en annan plats på din dator.
 4. Klicka på filen Winword.exe och sedan på Öppna.
 5. Klicka i rutan Kommandorad och placera sedan insättningspunkten i slutet av sökvägen. Sökvägen i rutan Kommandorad ska se ut ungefär så här:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. Skriv ett blanksteg efter det avslutande citattecknet och skriv sedan önskad växel. Sökvägen i rutan Kommandorad ska nu se ut ungefär så här:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. Klicka på Nästa i dialogrutan Skapa genväg.
 8. Skriv namnet på den nya genvägen i rutan Välj ett namn för genvägen och klicka på Slutför.

Metodanmärkningar

Om du placerar växeln innanför det avslutande citattecknet och sedan klickar på OK, visas något av följande felmeddelanden:
Det går inte att hitta filen 'C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (eller en av dess komponenter). Kontrollera att sökväg och filnamn är riktiga och att alla bibliotek som behövs är tillgängliga.
eller
Det går inte att hitta 'D:\Program\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a'. Kontrollera att du angav rätt namn och försök igen. Du kan söka efter en fil genom att klicka på knappen Start och välja Sök.
Om du anger en sökväg eller ett filnamn med mellanslag efter en växel ska sökvägen omgärdas av citattecken. Om du till exempel vill starta Word och automatiskt starta ett dokument som baseras på mallen Modernt fax, ska växeln se ut ungefär så här:
/t"c:\program\microsoft office\templates\1033\modernt fax.dot"
Därmed blir hela startkommandot ungeför så här:
"C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program\microsoft office\templates\1033\modernt fax.dot"
Samma sak gäller för växeln /l.

Lista över startväxlar för Word

Följande startväxlar (kommandoradsväxlar) för Word finns med i hjälpen för Word.
SkrivOm du vill
/aStarta Word och förhindra att tillägg och globala mallar (inklusive mallen Normal) läses in automatiskt.

Växeln /a låser också inställningsfilerna. De kan inte läsas eller ändras om du använder denna växel.
/lsökvägförtilläggStarta Word och sedan läsa in ett visst Word-tillägg.
/mStarta en ny instans av Word utan att köra några AutoExec-makron.
/mmakronamnStarta Word och sedan köra ett visst makro. Växeln /m förhindrar också att AutoExec-makron körs i Word.
/nStarta en ny instans av Word utan något öppet dokument. Dokument som har öppnats i en viss instans av Word visas inte på Fönster-menyn i andra instanser.
/safeStarta Word i felsäkert läge.
/tmallnamnStarta Word med ett nytt dokument som baseras på en annan mall än Normal.
/wStarta en ny instans av Word med ett tomt dokument. Dokument som har öppnats i en viss instans av Word visas inte på Fönster-menyn i andra instanser.
(ingen växel) Ett nytt Word-fönster öppnas med ett tomt dokument i den befintliga instansen av Word.
Följande startväxlar (kommandoradsväxlar) för Word finns inte med i hjälpen för Word.
SkrivOm du vill

/cStarta en ny instans av Word och sedan starta NetMeeting.
/qStarta Word utan att välkomstskärmen för Word visas. Den här växeln finns bara i Word 2000 Service Release 1 (SR-1).
/rStarta Word, starta installationsprogrammet, göra ändringar i Windows-registret och sedan avsluta. Den här växeln tvingar fram en omregistrering av Word i Windows-registret.
/uHar ingen effekt och startar inte Word.
/xStarta en ny instans av Word från operativgränssnittet (till exempel för utskrift i Word). Den här instansen svarar bara på en enda DDE-förfrågan och ignorerar alla andra DDE-förfrågningar och multi-instanser. Om du startar en ny instans av Word i operativmiljön (till exempel i Windows), bör du använda växeln /w, som startar en fullt funktionsduglig instans.
/zDen här växeln liknar /t, men skapar händelsen New. Ett exempel: winword.exe /z mytemplate.dot. Mer information finns på följande MSDN-webbplats:
sökväg\filnamnStarta Word med ett visst dokument öppet.

Obs! Om du vill öppna flera filer samtidigt använder du sökväg\filnamn.

Exempel: "C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filnamn1.doc c:\filnamn2.doc
(vilken annan växel som helst) Starta en ny instans av Word. Om du till exempel startar Word med bara / och ingen växel, eller med en kombination av växlar som inte finns med i listan, startas bara en ny instans av Word med ett nytt tomt dokument.
Följande startväxel (kommandoradsväxel) för Word finns med i hjälpen för Word 2000 men inte för Word 2002 eller Word 2003.
SkrivOm du vill
/mfilnStarta Word och sedan öppna den angivna filen i listan över senast använda filer på Arkiv-menyn.

Följande startväxlar (kommandoradsväxlar) är avsedda för Word 2007 och för Word 2010.
SkrivOm du vill
/fStarta Word med ett nytt dokument som baseras på en befintlig fil.
/h http:// filnamnStarta Word och öppna en skrivskyddad kopia av ett dokument som finns på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Webbplatsen måste finnas på en dator med Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0.
/t filnamnStarta Word och öppna en befintlig fil.
/pxslt Starta Word och öppna ett befintligt XML-dokument som baseras på angiven XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).
Obs! XSLT: En fil som används för att omvandla XML-dokument till andra typer av dokument, till exempel HTML eller XML. Den är avsedd att användas som en del av XSL.


Referenser

Mer information om hur du använder startkommandoradsväxlar för att starta Word 2007 finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du startar Word i felsäkert läge, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827706 Beskrivning av felsäkert läge för Office i Word 2003 och Word 2002

Egenskaper

Artikel-id: 210565 – senaste granskning 18 sep. 2011 – revision: 1

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

Feedback