Ange att Word 2000 ska använda ett annat standardteckensnitt

Symptom

Hur gör jag om jag vill välja ett annat standardteckensnitt i Word 2000?

Lösning

Det teckensnitt som används som standard i Word är definierat
i den globala mallen Normal.dot. Word använder mallen
Normal.dot för alla nya dokument om du inte anger att en annan
mall ska användas.

Så här ändrar du standardteckensnitt:

1. Starta Word.

2. Öppna ett nytt dokument baserat på Normal.dot. Detta gör du
genom att klicka på Nytt på Arkiv-menyn och klicka på fliken Allmänt.
Klicka på Tomt dokument och klicka på OK.

3. Klicka på Tecken på Format-menyn.

4. Välj teckensnitt, storlek och de attribut som du vill använda.

5. Klicka på Standard.

6. Klicka på knappen Ja när följande meddelande visas:

Vill du ändra standardteckensnitt till <namn på teckensnitt>?
Denna ändring påverkar alla nya dokument baserade på
dokumentmallen NORMAL.

6. Håll ned SKIFT och klicka på menyalternativet Spara allt på Arkiv-menyn.

Obs! Klicka på Avbryt om du får en fråga om det nya tomma
dokumentet ska sparas. Du får ingen fråga om ändringarna
ska sparas till mallen om inte alternativet Uppmana att spara
mallen Normal är aktiverat. Så är aktiverar du detta alternativ:

1. Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.

2. Klicka på fliken Spara och markera alternativet Uppmana att
spara mallen Normal.

3. Klicka på OK för att spara inställningen.
Egenskaper

Artikel-id: 211668 – senaste granskning 9 apr. 2003 – revision: 1

Feedback