Felmeddelande vid försök att dölja kolumner i Excel: "Objekt kan inte flyttas utanför blad"

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 97 finns i
170081 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

En version av den här artikeln för Microsoft Excel 98 Macintosh Edition finns i
178959 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

Om du försöker dölja datakolumner i Microsoft Excel visas kanske följande felmeddelande:
Objekt kan inte flyttas utanför blad.
Ta reda på det unika numret som hör till meddelandet genom att trycka på CTRL+SKIFT+I. Följande nummer visas längst ned till höger i meddelandet:
100185

Orsak

Det här felmeddelandet visas om båda följande förutsättningar föreligger:
  • Du skapar ett objekt, till exempel en cellkommentar, i en cell i en kolumn.
  • Du försöker dölja kolumnen till vänster om kolumnen som innehåller objektet, kolumnen som innehåller objektet och alla kolumner till höger om kolumnen som innehåller objektet.
Problemet uppstår till exempel om du placerar en cellkommentar i cellen IR1 och sedan försöker dölja kolumnerna IQ:IS (samtidigt).

Obs! Det här problemet uppstår med de flesta objekt som kan infogas i ett kalkylblad, inklusive men inte begränsat till cellkommentarer, diagram, ritfigurer och bilder. Var särskilt uppmärksam på cellkommentarer. Till skillnad från de flesta objekt är cellkommentarer dolda i standardfallet.


Beroende på var kolumnen med objektet finns visas kanske felmeddelandet om du försöker dölja kolumnen med objektet och alla kolumner till höger om kolumnen med objektet.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Ändra objektets lägesegenskap till "Flytta och ändra storlek med celler"

  1. Om objektet är en cellkommentar markerar du cellen med kommentaren. Högerklicka i cellen och klicka sedan på Visa kommentar eller Visa/dölj kommentar. Detta gör kommentaren synlig.
  2. Flytta pekaren till kanten av objektet, tills pekaren förvandlas till en vit pilpekare med fyra små svarta pilar på pekaren. Markera objektet genom att klicka på det.
  3. I Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel klickar du på >objektnamn>Format-menyn. I det här menykommandot är >objektnamn> namnet på objektet, till exempel "Kommentar" eller "Figur".

    I Microsoft Office Excel 2007 klickar du på Format i gruppen Celler på fliken Start. Klicka sedan på Formatera >objektnamn>.
  4. Klicka på fliken Egenskaper i dialogrutan Format.
  5. Klicka på Flytta och ändra storlek med celler och sedan på OK.
  6. Om du vill dölja cellkommentaren igen högerklickar du i cellen och klickar sedan på Dölj kommentar.
Utför de här åtgärderna för alla objekt i den aktuella kolumnen enligt beskrivningen i avsnittet "Orsak". När du döljer kolumnerna visas inte felmeddelandet.

Metod 2: Ändra egenskapen för alla objekt i det aktiva kalkylbladet

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan förklara hur en viss procedur fungerar, men de ändrar inte exemplen för att utöka funktionerna och konstruera procedurer som motsvarar dina behov.
Obs! Genom att köra följande makro anger du egenskapen som nämns i Metod 1 för alla objekt i det aktiva kalkylbladet. Eftersom inställningen medför att objekt får en annan storlek när raderna och kolumnerna som hör till objektet får en annan storlek, kan det ge oväntade resultat när objekten i kalkylbladet visas. Tänk på detta innan du kör makrot i din fil.

Ändra egenskapen för alla kommentarer i det aktiva kalkylbladet genom att köra följande makro:
Sub Test()
Dim s As Shape
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub
Egenskaper

Artikel-id: 211769 – senaste granskning 26 feb. 2008 – revision: 1

Feedback