Office-programmet öppnas tomt från Sharepoint, WebDAV eller webbplatsen vid HTTP

När det här problemet uppstår kan även följande hända:
 • Du får inte en uppmaning från Grundläggande autentisering om att ange ett lösenord när du försöker öppna eller hämta filen.
 • Du får inte ett felmeddelande när du försöker öppna filen. Det associerade Office-programmet startas, men den valda filen öppnas inte.

Problemet uppstår under följande förutsättningar:
 • Servern är konfigurerad för grundläggande autentisering.
 • Anslutningen mellan datorn och webbservern använder inte SSL (Secure Sockets Layer).
Som standard är filoperationer som använder grundläggande autentisering över en HTTP-anslutning som inte använder SSL inaktiverade i Office 2010- och Office 2013-program.

Någon av följande händelser inträffar när Grundläggande autentisering är inaktiverat:
 • Klientprogrammet använder en annan autentiseringsmetod. Detta inträffar om servern stöder en annan autentiseringsmetod.
 • Begäran misslyckas (information om vad som händer när en begäran misslyckas finns i listan i avsnittet "Information om ytterligare symptom").
Om lösningen med att använda HTTPS istället för HTTP inte fungerar, är lösningen att aktivera SSL-kryptering på webbservern för att tillåta klientåtkomst över HTTPS.

Obs! Som standard kan Office 2010-program komma åt och hämta filer från en webbserver som använder grundläggande autentisering enbart över en SSL-anslutning.
För att undvika det här problemet kan du låta Office 2013- och Office 2010-programmen ansluta till en webbserver med grundläggande autentisering över en anslutning utan SSL.

Varning! När du aktiverar grundläggande autentisering utan SSL innebär det en stor säkerhetsrisk.

Grundläggande autentisering kräver att användare har ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till innehåll. Denna autentiseringsmetod kräver inte en specifik webbläsare, och alla vanliga webbläsare stöder det. Grundläggande autentisering fungerar även genom brandväggar och proxyservrar. Av dessa skäl är det ett bra val när du vill begränsa åtkomsten till visst, men inte allt, innehåll på en server.

Emellertid är nackdelen med Grundläggande autentisering att okrypterade base64-kodade lösenord skickas över nätverket. Om lösenordet snappas upp på nätverket av ett spionprogram kan en obehörig användare hitta användarnamn och lösenord och sedan använda dessa inloggningsuppgifter. Det är på grund av denna säkerhetsrisk som Office 2010-program inaktiverar Grundläggande autentisering över en icke-SSL-anslutning i standardkonfigurationen.

Du bör endast använda Grundläggande autentisering när du vet att anslutningen mellan klienten och servern är säker. Anslutningen bör upprättas antingen över en fast förbindelse eller genom att använda SSL-kryptering och TLS (Transport Layer Security). Om du till exempel vill använda grundläggande autentisering med WebDAV bör du konfigurera SSL-kryptering.

Mer information om grundläggande autentisering finns i Grundläggande autentisering och Konfigurera Grundläggande autentisering (IIS 7).

Mer information om SSL och certifikat finns i SSL och certifikat.
Följande två steg beskriver hur du gör det möjligt för Office 2013- och Office 2010-program att öppna Office-filtyper direkt från en server som bara har stöd för Grundläggande autentisering över en icke-SSL-anslutning. Du bör endast använda de här stegen om du är säker på att anslutningen mellan användaren och webbservern är säker. En direkt kabelanslutning eller en fast förbindelse anses vara optimalt för säkra anslutningar.

Obs! För Office 2013- och Office 2010-program krävs båda stegen. För andra Office-program krävs endast steg 1.

Steg 1: Konfigurera omdirigeraren för WebDAV på klientdatorn
Obs! Detta steg krävs för Office 2007-, Office 2013- och Office 2010-program.

På klientdatorn konfigurerar du omdirigeraren för WebDAV för att aktivera Grundläggande autentisering över icke-SSL-anslutningar.

Viktigt!
Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.


Windows XP och Windows Server 2003

Så här aktiverar du Grundläggande autentisering på klientdatorn:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Peka på NyttRedigera-menyn och klicka sedan på DWORD Value.
 4. Skriv UseBasicAuth och tryck på Retur.
 5. Högerklicka på UseBasicAuth och klicka på Ändra.
 6. Skriv 1 i rutan Value data och klicka sedan på OK.

  Obs! Grundläggande autentisering är aktiverad om registerposten UseBasicAuth anges till något annat än noll. Grundläggande autentisering är inaktiverat om registerposten UseBasicAuth inte finns eller om registerposten UseBasicAuth har angetts till 0 (noll). 

  Mappningen är enligt följande:
  0 - Grundläggande autentisering är inaktiverat
  1 - Grundläggande autentisering är endast aktiverat för SSL-anslutningar
  2 - Grundläggande autentisering är aktiverat för SSL- och icke-SSL-anslutningar
 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

Windows Vista, Windows 7 och Windows 8

Så här aktiverar du Grundläggande autentisering på klientdatorn:
 1. I Windows Vista eller Windows 7: klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på Retur.

  I Windows 8: tryck på Windows-tangenten + F, markera Appar i fältet Meny, skriv regedit i rutan Sök och tryck sedan på Retur.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD Value.
 4. Skriv BasicAuthLevel och tryck på Retur.
 5. Högerklicka på BasicAuthLevel och klicka på Ändra.
 6. Skriv 2 i rutan Value data och klicka sedan på OK.

  Obs! Mappningen är enligt följande:
  0 - Grundläggande autentisering är inaktiverat
  1 - Grundläggande autentisering är endast aktiverat för SSL-anslutningar
  2 - Grundläggande autentisering är aktiverat för SSL- och icke-SSL-anslutningar
 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

Om du vill veta mer om hur du konfigurerar omdirigeraren för WebDAV för att aktivera grundläggande autentisering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
841215 Felmeddelande när du försöker ansluta till ett Windows SharePoint-dokumentbibliotek: "Systemfel 5 har inträffat" (Detta kan vara på engelska)
Steg 2: Uppdatera registret på klientdatorn
Obs! Det här steget krävs för Office 2013- och Office 2010-program.

Lägg till registernyckeln BasicAuthLevel och ge den ett lämpligt värde på klientdatorn. Följ stegen nedan för att göra detta.

Viktigt!
Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

 1. Starta Registereditorn.
  • I Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + F, markera Appar i fältet Meny, skriv regedit i rutan Sök och tryck sedan på Retur. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
  • I Windows 7 och Windows Vista: Klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
  • I Windows XP klickar du på Start och sedan på Kör, skriver regedit och klickar på OK.

 2. Leta upp och klicka på någon av följande registerundernycklar:

  För Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  För Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD Value.
 4. Skriv BasicAuthLevel och tryck på Retur.
 5. Högerklicka på BasicAuthLevel och klicka på Ändra.
 6. Skriv 2 i rutan Value data och klicka sedan på OK.

  Obs! Mappningen är enligt följande:
  0 - Grundläggande autentisering är inaktiverat
  1 - Grundläggande autentisering är endast aktiverat för SSL-anslutningar
  2 - Grundläggande autentisering är aktiverat för SSL- och icke-SSL-anslutningar
 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

Egenskaper

Artikel-id: 2123563 – senaste granskning 8 jan. 2017 – revision: 1

Feedback