Visual Basic-exempelmakron för arbete med matriser i Excel

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller exempel på Microsoft Visual Basic for Applications-procedurer som kan användas för arbete med flera matristyper.

Mer Information

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Så fyller du en matris och kopierar den till ett kalkylblad

 1. Öppna en ny arbetsbok.
 2. Kör Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.
 3. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 4. Skriv följande kod i modulbladet:
    Sub Sheet_Fill_Array()
  Dim myarray As Variant
  myarray = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  Range("a1:a10").Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(myarray)
  End Sub
 5. Klicka på Stäng och gå tillbaka till Microsoft ExcelArkiv-menyn.
 6. Markera Blad1.
 7. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.
 8. Klicka på Sheet_Fill_Array i dialogrutan Makro och klicka på Kör.

Så fyller du matrisen med värden från ett kalkylblad

 1. Öppna en ny arbetsbok och skriv in värden i cellerna A1:A10 i Blad1.
 2. Kör Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.
 3. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 4. Skriv följande kod i modulbladet:
    Sub From_sheet_make_array()
  Dim myarray As Variant
  myarray = Range("a1:a10").Value

  'Looping structure to look at array.
  For i = 1 To UBound(myarray)
  MsgBox myarray(i, 1)
  Next
  End Sub

 5. Klicka på Stäng och gå tillbaka till Microsoft ExcelArkiv-menyn.
 6. Markera Blad1.
 7. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.
 8. Klicka på From_sheet_make_array i dialogrutan Makro och klicka på Kör.

Så överför och tar du emot en matris

 1. Öppna en ny arbetsbok.
 2. Kör Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.
 3. Klicka på ModulInfoga-menyn.
 4. Skriv följande kod i modulbladet:
    Sub Pass_array()
  Dim myarray As Variant
  myarray = Range("a1:a10").Value
  receive_array myarray
  End Sub

  Sub receive_array(thisarray)
  For i = 1 To UBound(myarray)
  MsgBox myarray(i, 1)
  Next
  End Sub
 5. Klicka på Stäng och gå tillbaka till Microsoft ExcelArkiv-menyn.
 6. Välj Blad1 och markera intervallet A1:A10.
 7. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.
 8. Klicka på Pass_array i dialogrutan Makro och klicka på Kör.
Egenskaper

Artikel-id: 213798 – senaste granskning 26 feb. 2008 – revision: 1

Feedback