Det går inte att skriva ut en bakgrunds bild för ett Excel-kalkylblad


En version av den här artikeln för Microsoft Excel 95 finns i 134212 .

Symptom


När du skriver ut ett kalkyl blad som innehåller en bakgrunds bild i Microsoft Excel skrivs inte grafiken ut. Bakgrunds grafiken visas inte heller i förhands granskning.

Orsak


Det här problemet beror på att bakgrunds grafik inte kan skrivas ut i Excel.

Mer information


Följ de här stegen om du vill lägga till en bild i bakgrunden i ett Excel-kalkylblad:
  1. Öppna kalkyl bladet i Excel.
  2. Klicka på bladformat -menyn och klicka sedan på bakgrund.Obs! I Microsoft Office Excel 2007 klickar du på bakgrund i gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout .
  3. Markera den bild som du vill ska visas som bladets bakgrund och klicka sedan på OK.