Så här använder du kalkylbladsfunktionerna INDEX och MATCHA med flera villkor i Excel

En version av denna artikel för Microsoft Excel 98 och tidigare versioner finns i59482 .

Sammanfattning

Denna artikel innehåller flera exempel på hur kalkylbladsfunktionerna INDEX och MATCHA kan användas i Microsoft Excel för att söka efter ett värde baserat på flera villkor.

Mer Information

I följande exempel används kalkylbladsfunktionerna INDEX och MATCHA i Excel för att söka efter ett värde baserat på flera villkor.

Exempel 1: Data i kolumner

Metod 1

 1. Starta Excel.
 2. Skriv följande data i ett nytt kalkylblad:

  A1: Del B1: Kod C1: Pris D1: Sök del E1: Sök kod
  A2: x B2: 11 C2: 5,00 D2: y E2: 12
  A3: x B3: 12 C3: 6,00 D3: y E3: 11
  A4: y B4: 11 C4: 7,00 D4: x E4: 12
  A5: y B5: 12 C5: 8,00 D5: x E5: 11
 3. Om du vill hämta priset för del y med kod 12 och returnera värdet till cell F2, skriver du följande formel i cell F2:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCHA(D2,OM($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. Tryck på CTRL+SKIFT+RETUR för att ange formeln som matrisformel.

  Formeln returnerar värdet 8,00.
 5. Markera cell F2, ta fyllningshandtaget och fyll ned till cell F5 för att hämta priset för alla kombinationer av delar och priser.

Metod 2

Med den andra metoden används sammanslagning, men resultatet blir detsamma som i den första metoden. Följande exempelformel kan fungera bättre för matchning av data mot fler än två villkor, eftersom det inte krävs kapslade OM-uttryck för att den ska fungera. Metoden liknar metod 1, förutom att formeln i steg 3 ersätts med följande formel:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCHA(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

Exempel 2: Data i rader

Metod 1

 1. Starta Excel.
 2. Skriv följande data i ett nytt kalkylblad:

  A1: Del B1: x C1: x D1: y E1: y
  A2: Kod B2: 11 C2: 12 D2: 11 E2: 12
  A3: Pris B3: 5,00 C3: 6,00 D3: 7,00 E3: 8.00
  A4: Sök del B4: y C4: y D4: x E4: x
  A5: Sök kod B5: 12 C5: 11 D5: 12 E5: 11
 3. Om du vill hämta priset för del y med kod 12 och returnera värdet till cell B6, skriver du följande formel i cell B6:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCHA(B4,OM($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. Tryck på CTRL+SKIFT+RETUR för att ange formeln som matrisformel.

  Formeln returnerar värdet 8,00.
 5. Markera cell B6, ta fyllningshandtaget och fyll åt höger till E6 för att hämta priset för alla kombinationer av delar och priser.

Metod 2

Med den andra metoden används sammanslagning, men resultatet blir detsamma som i den första metoden. Följande exempelformel kan fungera bättre för matchning av data mot fler än två villkor, eftersom det inte krävs kapslade OM-uttryck för att den ska fungera. Metoden liknar metod 1 (under exempel 2), förutom att formeln i steg 3 ersätts med följande formel:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCHA(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))

Referenser

Gör så här om du vill veta mer om hur du använder sökfunktioner: Klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv om sökning efter värden i listor i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 214142 – senaste granskning 2 feb. 2006 – revision: 1

Feedback