Hyperlänkar tas bort eller är ogiltiga när du sorterar celler som innehåller dessa hyperlänkar i Excel


Symptom


Följande problem kan uppstå om du sorterar ett cell område i ett kalkyl blad som innehåller hyperlänkar i Excel:
  • Vissa av hyperlänkarna kan komma att tas bort. Även om den blå, understrukna texten visas i cellen händer ingenting när du klickar på länken.
  • Vissa av hyperlänkarna kanske ändras så att de refererar till fel adresser. En hyperlänk som tidigare refererats till en webb sida kan nu referera till en annan webb sida.

Orsak


Det här problemet kan uppstå om du kopierar och klistrar in celler som innehåller hyperlänkar och sedan sorterar cellerna.

Lösning


Om problemet uppstår kan du korrigera hyperlänkarna manuellt. Detta gör du på något av följande sätt:
  • Om Excel har tagit bort hyperlänken från cellen markerar du cellen och klickar på hyperlänkInfoga -menyn. Skriv rätt adress i rutan adress och klicka sedan på OK.Obs! Om Excel 2007 har tagit bort hyperlänken från cellen markerar du cellen och klickar sedan på hyperlänk i gruppen länkar på fliken Infoga . I dialog rutan Infoga hyperlänk skriver du rätt adress i rutan adress och klickar sedan på OK. respektive
  • Om hyperlänken refererar till fel adress högerklickar du på cellen och klickar sedan på Redigera hyperlänk. I dialog rutan Redigera hyperlänk ändrar du adressen i rutan adress och klickar sedan på OK.

Status


Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".