ATAnvända funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 5 och 6AT

Sammanfattning

Beskriver användning av funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 5 och 6. Funktionen Komplettera automatiskt föreslår möjliga alternativ för det du skriver i Adress-fältet, ett formulär på en webbsida eller fält för användarnamn och lösenord på en webbsida.

Funktionen Komplettera automatiskt visar förslag i en lista så snart som bekanta mönster börjar kännas igen. Om ett förslag i listan överensstämmer med det som ska skrivas i fältet kan du klicka på förslaget eller visa en lista med förslag genom att trycka på NEDPIL, och sedan trycka på RETUR.

Mer Information

I Internet Explorer 5 och 6 aktiveras som standard funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser, och följande fråga visas innan funktionen aktiveras för formulär på webbsidor:

Funktionen Komplettera automatiskt lagrar information som anges i webbformulär, som den du just skrev. I framtiden kan den kontrollera det du tidigare skrivit och du kan få förslag samtidigt som du skriver.

Vill du aktivera Komplettera automatiskt?
Första gången du skriver ett användarnamn och ett lösenord på en webbsida får du följande fråga:

Vill du att Windows ska spara det här lösenordet så att du inte behöver ange det nästa gång du besöker den här sidan?


Det finns också en kryssruta med texten Spara inte lösenord i framtiden som stänger av funktionen Komplettera automatiskt för användarnamn och lösenord i formulär.

Ändra inställningarna för Komplettera automatiskt

Om du vill ändra inställningarna för funktionen Komplettera automatiskt eller rensa bort alla förslag till lösenord gör du så här i Internet Explorer:

 1. ATKlicka på InternetalternativVerktyg-menyn.AT
 2. ATKlicka på fliken Innehåll.AT
 3. Klicka på Komplettera automatiskt.
 4. Markera lämpliga kryssrutor för Komplettera automatiskt, eller klicka på Rensa formulär eller Rensa lösenord om du vill ta bort alla sparade förslag från historiken.
 5. ATKlicka på OK och sedan på OK igen.AT
Om du vill rensa enstaka poster från listan klickar du på posten i listan med förslag för fältet och trycker på DELETE. Listan för Komplettera automatiskt visas när du utför någon av följande åtgärder i ett tidigare använt formulär:

 • Skriv första tecknet i fältet
 • Tryck på UPP- eller NEDPIL i fältet
 • Dubbelklicka i ett tomt område i fältet
Om du vill rensa historiken för webbadresser i Komplettera automatiskt gör du så här i Internet Explorer:

 1. ATKlicka på InternetalternativVerktyg-menyn.AT
 2. ATKlicka på fliken Allmänt.AT
 3. ATKlicka på Rensa Tidigare och sedan på OK.AT
Om du vill aktivera funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser gör du så här i Internet Explorer:
 1. ATKlicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.AT
 2. ATKlicka på fliken Avancerat.AT
 3. Markera kryssrutan Använd funktionen Komplettera automatiskt under Webbsökning och klicka sedan på OK.
ATObs!AT I Internet Explorer 4.x används Komplettera automatiskt för webbadresser och kommandon eller mappnamn. Denna funktion i Komplettera automatiskt ger förslag till det som ska skrivas genom att automatiskt komplettera adressen eller kommandot med det som är närmast överensstämmande. Som standard är denna funktion aktiverad i Utforskaren och inaktiverad för webbadresser i Internet Explorer 5 och 6 (och ersatt med en nedrullningsbar lista).


Om du vill aktivera funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser, gör du så här i Internet Explorer:

 1. ATKlicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.AT
 2. ATKlicka på fliken Avancerat.AT
 3. Markera kryssrutan Använd funktionen Komplettera automatiskt under Webbsökning och klicka sedan på OK.
ATObs!AT Om du inaktiverar funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser (se avsnittet "Ändra inställningarna för Komplettera automatiskt" i denna artikel) och aktiverar inbäddad automatisk komplettering, aktiveras samma beteende som i Internet Explorer 4.x.

ATObs!AT Om den inbäddade funktionen är aktiverad för webbadresser, kompletteras inte adresser som inte innehåller ett resursidentifieringsprefix (till exempel http:// eller ftp://) automatiskt. Undvik detta problem genom att antingen ange resursidentifieringsprefixet för de webbadresser där du vill använda den inbäddade funktionen, eller stänga av funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser och enbart använda den inbäddade funktionen (Internet Explorer 4.x-komplettering).

Så här fungerar funktionen Komplettera automatiskt

Funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 5 och 6 ger förslag när du skriver i något av följande områden:

 • Verktygsfältet Adress i Internet Explorer, Utforskaren, på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet i Windows
 • I rutan Öppna i dialogrutan Kör som du öppnar via Start-menyn eller dialogrutan Öppna som du når från Arkiv-menyn i Internet Explorer
 • Formulär (inklusive användarnamn och lösenord i formulär) på webbsidor
Om du använder komponenten Uppdatering av Windows-skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4, Windows 98 och senare eller Windows 2000, ger Komplettera automatiskt förslag när du skriver i verktygsfältet Adress i Utforskaren eller i rutan Öppna i dialogrutan Kör som öppnas från Start-menyn. Om du vill veta mer om hur du installerar Uppdatering av Windows-skrivbordet för Windows 95 eller Windows NT 4.0 kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

165695 Lägga till eller ta bort Uppdatering av Windows-skrivbordet

Listan över de förslag som Komplettera automatiskt ger för webbadresser, mappar eller programnamn skapas genom att undersöka följande objekt:

 • Mapparna Favoriter och Historik
 • Innehållet i den mapp du anger för filer eller mappar
 • Innehållet i den vänstra rutan i Utforskaren
 • En lista över de senaste adresser, kommandon eller frågor för Automatisk sökning som du skrivit och som sparas i registret.
Funktionen Komplettera automatiskt för webbadresser innehåller också en funktion för automatisk korrigering som kan rätta vanliga fel. Om du till exempel av misstag skriver "htp://" eller "http:\\" i stället för "http://", kan Internet Explorer 5 och 6 automatiskt rätta till felet när du klickar på Gå till eller trycker på RETUR.

Listan över förslag för formulär eller användarnamn och lösenord i formulär som du får från Komplettera automatiskt sparas på datorn och krypteras för att skydda din integritet. Webbplatser kan inte få tillgång till denna information om du inte skickar formuläret eller loggar in med det föreslagna lösenordet.

Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 4.x kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

171230 Använda funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 4
Om du vill veta mer om hur du använder funktionerna för automatisk sökning i Internet Explorer kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

221754 Söka på Internet från adressfältet i Internet Explorer
Internet Explorer 4 och 5 har stöd för funktionen Komplettera automatiskt för webbsideformulär som använder verktyget Profilassistenten. Mer information om hur du använder verktyget Profilassistenten hittar du i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

220017 Description of Profile Assistant
Egenskaper

Artikel-id: 217148 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback