OFF2000: Använda SelfCert för att skapa ett digitalt certifikat för VBA-projekt

Sammanfattning

I Microsoft Office 2000 ingår ett program som du kan använda för att skapa digitala certifikat för signering av Microsoft VBA-projekt (Visual Basic for Applications). Programmet heter SelfCert.exe och du kan använda det för att skapa "testcertificat" för signering av VBA-projekt.

Mer Information

OBS!: Digitala signaturer som skapas med programmet SelfCert är endast avsedda för personligt bruk. De ska inte användas för kommersiell distribution av VBA-lösningar. Den typ av certifikat som genereras utgör inte en verifiering av din identitet.


Egensignerade certifikat ska endast användas för personligt bruk. Om du behöver ett verifierat certifikat ska du kontakta en certifikatutfärdare, exempelvis någon som ingår i listan på följande Microsoft-webbplats:
Det program som diskuteras i denna artikel tillhandahålls "i befintligt skick" och Microsoft garanterar inte att det kan användas i alla situationer. Även om Microsofts tekniker kan hjälpa till med installationen av programmet och med befintliga funktioner, gör de inga ändringar som ger nya funktioner.

Skapa ett testcertifikat

Så här skapar du ett testcertifikat för VBA-projekt i Microsoft Office 2000:

  1. På WindowsStart -meny pekar du påProgram och klickar sedan på
    Utforskaren.
  2. Navigera till mappenProgram\Microsoft Office\Office, därProgram är den enhet och mapp där Microsoft Office 2000 är installerat.
  3. Sök upp programmet SelfCert.exe och dubbelklicka på det.

    OBS!: Programmet SelfCert.exe ingår inte i standardinstallationen av Microsoft Office. Om du behöver installera SelfCert.exe kör du CD1 med installationsprogrammet för Office igen och klickar på Lägg till eller ta bort funktioner. Klicka på plustecknet (+) intillOffice-verktyg, klicka påDigital signatur för VBA-projekt och klicka sedan på Kör från datorn. Klicka på Uppdatera nu.
  4. När SelfCert har startat skriver du ditt namn i rutan
    Ditt namn och klickar påOK.
Därmed genereras ett digitalt certifikat för det namn du har angett.

Referenser

Om du vill veta mer om digitala certifikat och signaturer kan du klicka påHjälp om Microsoft ProduktHjälp -menyn, skrivaHur signerar jag mitt projekt digitalt i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka påSök så att avsnitten visas.
Egenskaper

Artikel-id: 217221 – senaste granskning 9 jan. 2007 – revision: 1

Feedback