Så använder du Urklipp i Office 2000

Sammanfattning

Office 2000 innehåller en ny urklippsfunktion som kallas Urklipp i Office. Du kan använda Urklipp för att samla in och klistra in flera objekt. Du kan till exempel kopiera ett ritobjekt i Microsoft Excel, växla till Microsoft PowerPoint och kopiera en punktlista, växla till Microsoft Internet Explorer och kopiera en sida med text och sedan växla till Microsoft Word och klistra in samlingen av kopierade objekt.

Obs! Du kan kopiera objekt när du använder ett program som har klipp- och klistra-funktionalitet, men du kan bara klistra in objekt i Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access och Microsoft Outlook.

Mer Information

Objekt som kopieras till Urklipp i Office

I Urklipp i Office kopieras automatiskt flera objekt när du gör något av följande:
 • Klipper ut eller kopierar olika objekt efter varandra i samma program.
 • Kopierar ett objekt, klistrar in det och sedan kopierar ett annat objekt i samma program.
I Excel-versioner tidigare än Excel 2000 kan du kopiera och klistra in ett objekt på valfri plats i ett kalkylblad tills du utför en åtgärd som tömmer Urklipp. Urklipp i Office behåller informationen om inklistrade objekt så att du kan utföra andra uppgifter utan att tömma urklipp och sedan klistra in objekt när du behöver dem. Urklipp i Office ersätter inte Urklipp i Windows som bara kan lagra ett enda objekt.

Begränsningar i Urklipp i Office

Urklipp i Office har följande begränsningar:
 • Urklipp i Office kan innehålla 4 MB data eller 12 objekt. Om du försöker kopiera något som är större än 4 MB kan det visas ett felmeddelande och du uppmanas att tömma Urklipp eller stänga det.
 • Du kan inte anpassa eller ändra storlek på verktygsfältet Urklipp i Office.
 • Du kan inte klistra in en formel i Urklipp i Office.
 • Om Urklipp i Office inte är synligt eller avstängt, skriver de val som du kopierar med CTRL+C över tidigare objekt som kopierats till urklipp. Med andra ord uppträder Urklipp i Office som Urklipp i Windows. Du måste sätta på Urklipp i Office för att kunna kopiera flera objekt med CTRL+C. För att göra det pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar sedan på Urklipp.

  Obs! När du trycker på CTRL+V klistras endast det senaste objektet in som kopierats till Urklipp.
 • Om du använder kommandot Klistra in allt klistras alla objekt in i en kolumn.
 • Data som lagras i Urklipp i Office lagras i HTML-format.
 • Innehållet i Urklipp i Office tas bort när den aktuella sessionen avslutas. Om endast ett Office-program körs, försvinner innehållet i Urklipp i Office när du stänger av programmet. Om flera Office-program körs försvinner innehållet i Urklipp i Office när du stänger av det sista Office-programmet.
 • Det finns inga Visual Basic for Applications-objektmodeller för Urklipp i Office så du kan inte påverka det programmatiskt.
 • Om samma urklipp kopieras två gånger efter varandra sparas bara det ena i Urklipp i Office. Om samma urklipp kopieras två gånger men inte efter varandra sparas två kopior i Urklipp i Office. I Urklipp i Office sparas inte två olika objekt som kopieras efter varandra om det beräknade värdet av dem är identiskt. Om du till exempel skriver in värdet 1 i cell A1 och formeln =A1 i cell A2, visar Urklipp i Office, kopierar cell A1 och sedan kopierar cell A2, placeras bara det ena objektet i urklipp.

Hantera Urklipp i Office

När du kopierar objekt visas Urklipp i Office automatiskt på ditt skrivbord. Du kan stänga av det om du inte vill att det ska visas automatiskt. Efter att du har stängt av verktygsfältet tre gånger uppmanas du att stänga av det permanent. Om du stänger av Urklipp permanent kan du visa det igen genom att klicka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan klicka på Urklipp. Om du vill återställa funktionen för automatisk visning högerklickar du på Assistenten, klickar på Alternativ och på fliken Alternativ klickar du på Återställ tips.

Rensa Urklipp i Office

Du kan enkelt ta bort alla poster som har sparats i Urklipp i Office. Rensa Urklipp i Office genom att klicka på Radera Urklipp i verktygsfältet Urklipp.

Referenser

Gernom att ändra i Windows-registret kan du stänga av Urklipp i Office så att det inte längre visas i något Office-program. Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
207438 Förhindra att verktygsfältet Urklipp i Office visas när du har använt kommandot Kopiera flera gånger i ett Office 2000-program
Egenskaper

Artikel-id: 221190 – senaste granskning 16 apr. 2007 – revision: 1

Feedback