Återställa registret i Windows 98/ME

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs återställning av en säkerhetskopia av registret i Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME).

Mer Information

I Windows kan registerfel i normala fall identifieras och registret återställas automatiskt. Om detta inte sker automatiskt kan en tidigare kopia av registret återställas manuellt. I Windows skapas och sparas en kopia av registret varje gång datorn startas. Normalt sparas fem tidigare kopior av registret. Så här återställer du en av dem:

  1. Starta datorn, håll CTRL nedtryckt och välj Endast felsäker MS-DOS-prompt på Windows 98 Start-menyn. Om du har Windows ME startar du datorn med startdisketten.
  2. Skriv cd\windows\command vid kommandotolken och tryck på RETUR. Här är windows namnet på mappen där Windows är installerat.

  3. Skriv scanreg /restore vid C:-tolken och tryck på RETUR.
  4. Markera registret du vill återställa och tryck på RETUR. Obs! Om registret fungerar som det ska står det "Started" vid datumet.

  5. När du ser ett meddelande om att du har återställt ett fungerande register startar du om datorn genom att trycka på RETUR.

Referenser

Mer information om Windows Registerscanner finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

183887 Beskrivning av Windows Registerscanner (Scanreg.exe)
Egenskaper

Artikel-id: 221512 – senaste granskning 30 dec. 2004 – revision: 1

Feedback