Registerinställningar för Windows Filskydd

Sammanfattning

Följande registernyckel är den primära inställningsbehållaren för Windows Filskydd/Systemfilsgranskaren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Dessutom kan inställningar för Windows Filskydd/Systemfilsgranskaren finnas under följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Mer Information

När Windows startas synkroniserar (kopierar) tjänsten Windows Filskydd inställningarna från följande registernyckel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
till denna registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Därför har de värden som eventuellt finns i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection företräde framför samma värden i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

Som standard kan endast användare med administratörs- eller systemrättigheter ändra dessa inställningar.

Registervärden

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = aktiverad (standard)
1 = inaktiverad, fråga om återaktivering vid systemstart
2 = inaktiverad endast vid följande systemstart, ingen fråga för återaktivering
4 = aktiverad, med inaktiverade popup-meddelanden


Obs! För alternativ 1 och 2: För att dessa alternativ ska kunna användas krävs att en kernel-felsökare är ansluten. Om ingen kernel-felsökare är ansluten inaktiveras inte Windows Filskydd.


SFCScan (REG_DWORD)

0 = sök inte igenom skyddade filer vid start (standard)
1 = sök igenom skyddade filer vid varje start
2 = sök igenom skyddade filer en gång

SFCQuota (REG_DWORD)

n = storlek (i megabyte) för dllcache-kvot (standard är 0xffffffff eller ca 300 MB)
FFFFFFFF = cachelagra alla skyddade systemfiler på den lokala hårddisken

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Sökväg = lokal eller nätverksplats för mappen dllcache (standard är %SystemRoot%\System32)

Obs! Nätverksresurser för dllcache-katalogen stöds inte längre.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = Systemfilsgranskarens förloppsindikator visas inte (standard)
1 = Systemfilsgranskarens förloppsindikator visas

Obs! Information om placeringen av källfilerna för Windows 2000 lagras på följande plats i registret och kan ändras så att den pekar på enhetsbokstav för en volym med en platt I386-mapp för installationsfilerna, eller ändra värdet för SourcePath i registret så att det pekar på en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) i stället för en mappad nätverksenhet.

SourcePath-värdet finns i följande registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Ett exempel:

Om katalogen I386 finns i C:\I386 blir värdet för SourcePath C:\.

Om katalogen I386 finns i \\Servera\w2kflat\I386 blir värdet för SourcePath \\Servera\W2kFlat.

Efter omstart används den nya källsökvägen av WFP och SFC /SCANNOW, och installations-CD:n för Windows 2000 efterfrågas inte.
Egenskaper

Artikel-id: 222473 – senaste granskning 22 mars 2006 – revision: 1

Feedback