MS10-042: Säkerhetsproblem i Hjälp- och supportcenter möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-042. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Lös det åt mig

Fix it-lösningen som beskrivs i det här avsnittet ersätter inte någon säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Fix it-lösningen är en alternativ lösning för vissa situationer.

Mer information om den här tillfälliga lösningen finns på följande webbsida för Microsoft-säkerhetsbulletiner: Bulletinen innehåller mer information om den tillfälliga lösningen, bland annat följande:

  • I vilka situationer du kan behöva aktivera eller inaktivera lösningen.
  • Hur du aktiverar lösningen manuellt.
Om du vill att lösningen ska användas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet under rubriken Aktivera den här lösningen. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Om du vill ångra lösningen och återställa originalinställningarna klickar du på länken Lös det här problemet under rubriken Inaktivera den här lösningen. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Aktivera den här lösningenInaktivera den här lösningen

Obs!
  • Den här guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.


Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

  • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
  • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
  • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Egenskaper

Artikel-id: 2229593 – senaste granskning 16 juli 2010 – revision: 1

Feedback