Så här hindrar du att webbplatser får tillgång till innehållet i Urklipp

Sammanfattning

Internet Explorer innehåller anpassningsbara säkerhetsinställningar för att förhindra att webbplatsadministratörer kan skapa skadliga skript med DHTML-redigeringskomponenten (Microsoft Dynamic HTML) för att skaffa åtkomst till information i Urklipp på din dator. Detta skydd aktiveras som standard med den säkerhetsnivån Hög i Internet Explorer 5 och senare. Som standard används i Internet Explorer 6 och vissa versioner av Internet Explorer 5 säkerhetsnivån Hög för zonen Ej tillförlitliga platser. I Windows Server 2003 används säkerhetsnivån Hög för både zonen Internet och zonen Ej tillförlitliga platser. I denna artikel beskrivs hur förhindrar att webbplatser zonerna Internet, Lokalt intranät och Tillförlitliga platser kan komma åt Urklipp på din dator via skript i DHTML-redigeringskomponenten.

Mer Information

Microsoft DHTML-redigeringskomponenten ingår i Internet Explorer 5. I Internet Explorer 4 går det att hämta komponenten som en ActiveX-kontroll. Webbdesigners och programutvecklare kan använda komponenten för att lägga till HTML-redigeringsfunktioner på webbplatser och i program. I komponenten används COM-teknik (Component Object Model) från Microsoft för att tillhandahålla redigeringsfunktioner, t ex grundläggande HTML-formatering, tabeller, ångra och gör om, sök och absolut placering.

Om du vill hindra webbplatser zonerna Internet, Lokalt intranät och Tillförlitliga platser från att komma åt data i Urklipp genom skript i DHTML-redigeringskomponenten i Explorer 5 och 6 ska du ändra säkerhetsnivån till Hög eller använda Anpassad nivå. Om du vill använda Anpassad nivå ska du använda den metod som är avsedd för din version av Internet Explorer.

Internet Explorer 5 och 6

 1. Klicka på Internet-alternativKontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på zonen där du vill hindra åtkomst till Urklipp från webbplatser under Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 4. Klicka på Anpassad nivå.
 5. Klicka på Fråga eller Inaktivera i avsnittet Skript under Tillåt inklistringsåtgärder via skript.
 6. Klicka på OK.
Obs! Om du aktiverar funktionen "Tillåt inklistringsåtgärder via skript" visas följande säkerhetsvarning när en webbplats försöker komma åt Urklipp via DHTML-redigeringskomponenten:

Internet Explorer
Vill du tillåta den här sidan att klistra in information från Urklipp?
Administratörer kan även justera standardinställningen för denna funktion med Grupprincip eller Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Internet Explorer 4

Om du har installerat DHTML-redigeringskomponenten för Internet Explorer 4 kan du hindra webbplatser att komma åt data i Urklipp genom att välja Fråga eller Inaktivera för Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra i säkerhetsinställningarna för aktuell zon. Om du inaktiverar funktionen kan det hända att Internet- och intranätplatser med ActiveX-kontroller inte fungerar som förväntat. Du kan hindra webbplatser i zonerna Internet, Lokalt intranät och Tillförlitliga platser från att komma åt Urklipp på din dator via skript i DHTML-redigeringskomponenten i Internet Explorer 4 genom att använda en anpassad säkerhetsnivå:
 1. Klicka på Internet-alternativKontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på zonen där du vill hindra åtkomst till Urklipp från webbplatser under Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 4. Klicka på Anpassad och sedan på Inställningar.
 5. Klicka på Fråga eller Inaktivera för Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra och klicka sedan på OK.

Referenser

Det finns mer information om DHTML-redigeringskomponenten på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 224993 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback