E-postadressen för en användare uppdateras oväntat när du kör cmdlet Update-mottagare i en Exchange Server 2010-server


Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du har en e-postadress för en användare vars konto finns på en dator som kör Microsoft Exchange Server 2010.
  • Du kan köra följande cmdlet i Exchange Server 2010-server:
    Set-Mailbox - Identity <user name> -EmailAddressPolicyEnabled $False
  • Egenskapen msExchPoliciesExcluded för användaren är inställd på GUID för standardprincipen för e-postadress och egenskapen msExchPoliciesIncluded för användaren anges till null.
  • Du kan köra följande cmdlet i Exchange Server 2010-server:
    Update-Recipient - Identity <user name>
I det här fallet anges felaktigt egenskapen msExchPoliciesIncluded för användaren till GUID standardprincip för e-postadress. Användarens e-postadress uppdateras därför oväntat.Obs! Det här problemet uppstår inte i Exchange Server 2007-miljöer.

Lösning


Lös problemet genom att installera uppdateringen följande:
2407028 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om Uppdateringen mottagaren cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats: