Du kan inte visa en lista i databladsvyn efter att ha installerat 64-bitarsversionen av Office 2010

Symptom

Du kan inte visa en lista i databladsvyn på en SharePoint-webbplats efter att ha installerat 64-bitarsversionen av Microsoft Office 2010. 

När du klickar på Åtgärder och sedan på Redigera i datablad på en SharePoint 2003- eller 2007-webbplats, eller klickar på fliken Lista och sedan klickar på Databladsvy på en SharePoint 2010-webbplats, visas följande felmeddelande:

Det går inte att visa listan i databladsvyn på grund av något av följande:
  • En Microsoft SharePoint Foundation-kompatibel databladskomponent är inte installerad.
  • Webbläsaren stöder inte ActiveX-kontroller.
  • En komponent har inte konfigurerats korrekt för 32-bitarsstöd eller 64-bitarsstöd.

Orsak

Det finns ingen 64-bitarsversion av databladskomponenten för Office 2010.

Workaround

Metod 1

Om du av verksamhetsmässiga skäl inte måste använda 64-bitarsversionen av Office 2010, rekommenderar vi att du avinstallerar den och installerar 32-bitarsversionen av Office 2010. En 32-bitarsversion av databladskomponenten installeras samtidigt.

Mer information om problem med 64-bitarsversionen av Office 2010 finns i följande artiklar.

64-bitarsversioner av Office 2010Så här fungerar 64-bitars Office

Metod 2

Om du av verksamhetsmässiga skäl måste använda 64-bitarsversionen av Office 2010 kan du installera 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components för att aktivera databladskomponenten. Du kan hämta komponenterna på Microsoft Download Center:

Mer Information

2007 Office System Driver: Data Connectivity Components installerar en 32-bitarsversion av databladskomponenten som fungerar med 64-bitarsversionen av Office 2010 så länge du använder en 32-bitarsversion av en webbläsare.

Om du använder en 64-bitarsversion av en webbläsare, exempelvis 64-bitarsversionen av Microsoft Internet Explorer 8.0, finns det inget stöd för Redigera i datablad-komponenten.

Dessutom måste du installera alla 64-bitarsversioner av Office-produkter innan du installerar 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components. Det betyder att om du måste ha Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2010 eller Microsoft SharePoint Designer 2010 (de installeras inte tillsammans med en Office 2010-programsvit), bör du installera 64-bitarsversionerna av de produkterna innan du installerar dataanslutningskomponenterna.

Om du försöker installera 64-bitarsversioner av Project, Visio eller SharePoint Designer efter att ha installerat 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components, visas följande felmeddelande:

Det går inte att installera 64-bitarsversionen av Office 2010 eftersom det finns installerade Office-produkter av 32-bitarsversion. 64-bitarsinstallationer stöds inte av dessa produkter:
Microsoft Office Access Database Engine 2007 (engelska)
Om du vill installera en 64-bitarsversion av Office 2010 måste du först avinstallera alla 32-bitars Office-produkter på datorn och sedan köra setup.exe i mappen x64. Om du vill installera en 32-bitarsversion av Office 2010 stänger du installationsprogrammet. Gå sedan antingen till rotmappen x86 på cd- eller dvd-skivan och kör setup.exe, eller skaffa 32-bitarsversionen av Office 2010 på den plats där du köpte 64-bitarsversionen av Office 2010.

Om du får det här felmeddelandet måste du ta bort 32-bitarsprodukterna som står i listan i meddelandet. Så här får du tillbaka databladsfunktionen:
  1. Ta bort 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components.
  2. Installera 64-bitarsversionerna av de Office-produkter som du vill installera.
  3. Installera om 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components.
Eftersom dataanslutningskomponenterna är installerade på datorn kan du uppmanas att installera uppdateringar eller Service Pack-versioner för Microsoft Office 2007-systemet, Microsoft Office Access 2007 eller Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity 2007. De här uppdateringarna påverkar inte 64-bitarsversionen av Office 2010 och bör installeras.
Egenskaper

Artikel-id: 2266203 – senaste granskning 2 dec. 2011 – revision: 1

Feedback