”'NotQueryTextBox.value' är null eller inte ett objekt” felmeddelande när du utför en avancerad sökning på en webbplats för SharePoint Server 2010

Gäller för: SharePoint Server 2010

Symptom


Föreställ dig följande. På en Microsoft SharePoint Server 2010-webbplats, genom för att avmarkera kryssrutan Visa ”inget av dessa ord” sökrutan när du konfigurerar inställningar för avancerad sökning. Sedan försöker utföra en avancerad sökning. I det här scenariot kan du utföra sökningen har. Dessutom visas följande felmeddelande i en dialogruta:
'NotQueryTextBox.value' är null eller inte ett objekt.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande uppdateringar:
  • 2276336 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 augusti 2010
  • 2266423 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 augusti 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.