Begränsningar hos Diskdefragmenteraren i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Sammanfattning

Diskdefragmenteraren baseras på den fullständiga återförsäljningsversionen av Diskeeper från Executive Software International, Inc. Versionen som ingår i Microsoft Windows 2000 och senare ger begränsade funktioner för att bibehålla diskprestanda genom defragmentering av volymer där filsystemet FAT, FAT32 eller NTFS används.

Mer Information

Denna version har följande begränsningar:
  • Den kan bara defragmentera lokala volymer.
  • Den kan bara defragmentera en volym i taget.
  • Den kan inte defragmentera en volym medan den söker igenom en annan.
  • Den kan inte schemaläggas.
  • Den kan bara köra en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) i taget.
  • Den kan inte defragmentera NTFS-volymer med större klusterstorlekar än fyra kilobyte (kB) i Windows 2000. Denna begränsning är borttagen i Diskdefragmenteraren för Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003.
  • Finare förflyttningar av okomprimerade NTFS-fildata är inte möjliga i Windows 2000. När ett enstaka filkluster flyttas så flyttas också fyrakilobytedelen av filen som innehåller klustret. Denna begränsning är borttagen i Diskdefragmenteraren för Windows XP och senare.
  • I Windows 2000 defragmenteras inte NTFS-metadatafiler, till exempel MFT (Master File Table) eller metadata som beskriver katalogens innehåll. Denna begränsning är borttagen i Windows XP och senare. Den kan inte defragmentera krypterade filer i Windows 2000. Denna begränsning är borttagen i Windows XP och senare.
Mer information om begränsningar hos Diskdefragmenteraren och förbättringar i Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats:De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 227463 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback