Disposition för infogade innehållet tas bort när du skickar en ”Content-Disposition: infogade” e-postmeddelande med hjälp av EWS i Exchange Server 2010-miljö

Gäller för: Exchange Server 2010

Symptom


Föreställ dig följande. Du kan skicka ett e-postmeddelande Multipurpose Internet Message kodning (MIME) med hjälp av Exchange Web Services (EWS) i en miljö med Microsoft Exchange Server 2010. Content-Disposition -huvudet är inställd på infogade. Disposition för infogade innehållet i det här scenariot kan tas bort. Den bifogade filen visas inte som e-postmeddelandet på vissa klienter ”inuti”.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2582113 Beskrivning av Samlad uppdatering 5 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om Content-Disposition: infogade, finns på följande Microsoft-webbplats: