Ett e-postmeddelande visar skickade tid när du sparar meddelandet i mappen Utkast i online-läge i Office Outlook 2007

Gäller för: Microsoft Office Outlook 2007

Symptom


När du sparar ett nytt meddelande i mappen Utkast i online-läge i Microsoft Office Outlook 2007, visas detta e-postmeddelande Skickat tid.Observeradet här problemet uppstår efter installation av snabbkorrigeringspaketet som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikeln 973404.

Lösning


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Lös problemet genom att installera följande snabbkorrigeringspaket:
983316 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 29 juni 2010
Obs! Korrigeringsfilen som beskrivs i KB 973404 inaktiveras när du har installerat det här snabbkorrigeringspaketet. Om du vill aktivera snabbkorrigeringen så här:
  1. Klicka på Start,Kör, Skriv regedit i rutanÖppna och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Mail
  3. Högerklicka på OmitSearchKeyOnDraftsoch klicka sedan på Ändra.
  4. Skriv 1i rutan data och klicka på OK. Obs! Om du anger den här registerposten till 1 korrigeringsfilen som beskrivs i KB 973404 aktiveras och korrigering som finns i den här artikeln inaktiveras. Om du anger den här registerposten 0 korrigeringsfilen som beskrivs i denna artikel är aktiverad och korrigeringsfilen som beskrivs i KB 973404 är inaktiverad.
  5. Avsluta Registereditorn.

Mer information


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
973404 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 25 augusti 2009