Kapitel 4: Läsa text

Det här kapitlet beskriver hur du läser text med Skärmläsaren och hur du får information om text, till exempel teckensnitt, textfärg och skiljetecken.

Det finns flera sätt att läsa text med hjälp av Skärmläsaren. Det enklaste sättet är att använda piltangenterna för att navigera i text om du interagerar med ett dokument i en ordbehandlingsapp, till exempel Microsoft Word.

Du kan också använda snabbnavigeringsläget för att läsa text. Om du vill aktivera snabbnavigeringsläget trycker du på Caps Lock + Blanksteg. Sedan använder du tangenterna Uppåtpil och Nedåtpil för att läsa radvis och Vänsterpil och Högerpil för att läsa ett tecken i taget. Mer information om snabbnavigeringsläget finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläge.

Om du vill ha mer kontroll över texten du läser finns det flera olika textläsningskommandon i Skärmläsaren som hjälper dig att navigera och läsa upp text på webbsidor och i program.

 • Om du vill läsa ett helt dokument eller en webbsida från början trycker du på Caps Lock + H.
 • Om du vill läsa ett dokument från början till den aktuella markörpositionen, trycker du på Caps Lock + högerställd hakparentes (]).
 • Om du vill läsa utan avbrott från den aktuella platsen i ett dokument eller på en webbsida, trycker du på Caps Lock + M.
 • Om du vill flytta markören till början av ett dokument eller en webbsida trycker du på Caps Lock + Y.
 • Om du vill flytta markören till slutet av ett dokument trycker du på Caps Lock + B.

Arbeta med stycken, rader, ord och tecken

I Skärmläsaren finns olika sätt att få text uppläst per sida, stycke, rad, ord och tecken.

Få text uppläst per sida

 • Om du vill få den aktuella sidan uppläst trycker du på Caps Lock + Ctrl + U.
 • Om du vill få nästa sida uppläst trycker du på Caps Lock + U.
 • Om du vill få föregående sida uppläst trycker du på Caps Lock + Skift + U.

Få text uppläst per stycke

 • Om du vill få det aktuella stycket uppläst trycker du på Caps Lock + Ctrl + I.
 • Om du vill få nästa stycke uppläst trycker du på Caps Lock + I.
 • Om du vill få föregående stycke uppläst trycker du på Caps Lock + Skift + I.

Få text uppläst per rad

 • Om du vill få den aktuella raden uppläst trycker du på Caps Lock + Ctrl + O.
 • Om du vill få nästa rad uppläst trycker du på Caps Lock + O.
 • Om du vill få föregående rad uppläst trycker du på Caps Lock + Skift + O.

Få text uppläst per ord

 • Om du vill få det aktuella ordet uppläst trycker du på Caps Lock + Ctrl + P.
 • Om du vill få nästa ord uppläst trycker du på Caps Lock + P.
 • Om du vill få föregående ord uppläst trycker du på Caps Lock + Skift + P.

Få text uppläst per tecken

 • Om du vill få det aktuella tecknet uppläst trycker du på Caps Lock + Ctrl + vänsterställd hakparentes ([).
 • Om du vill få nästa tecken uppläst trycker du på Caps Lock + vänsterställd hakparentes ([).
 • Om du vill få föregående tecken uppläst trycker du på Caps Lock + Skift + vänsterställd hakparentes ([).

Skaffa mer information om text

I Skärmläsaren finns olika detaljnivåer för textens egenskaper. Det kallas utförlighet. Om du vill ändra utförlighetsnivån trycker du på Caps Lock + A tills du hör den nivå som du vill ha.

 • Utförlighetsnivå 0. Läs bara upp text.
 • Utförlighetsnivå 1. Läs upp grundläggande information, som rubriknivåer, och fel i dokument, till exempel stavning och grammatik.
 • Utförlighetsnivå 2. Läs upp formatering som ofta finns på webbsidor och i e-postmeddelanden, till exempel punktlistor och om texten är i fetstil, understruken, kursiv, nedsänkt eller upphöjd och vilken färg den har.
 • Utförlighetsnivå 3. Läs upp tillhörande noter och kommentarer, till exempel sidhuvuden och sidfötter i dokument.
 • Utförlighetsnivå 4. Läs upp utökad formatering, till exempel teckensnittsnamn, storlek och andra listformat.
 • Utförlighetsnivå 5. Läs upp information om layout och animeringar, till exempel vilken typ av animering, om ett stycke börjar med ett indrag eller inte och mycket mer.

Få skiljetecken upplästa

Skärmläsaren ger dig möjlighet att välja hur många skiljetecken du vill höra när texten blir uppläst. Tryck på Caps Lock + Alt + plustecken (+) eller Caps Lock + Alt + minustecken (-) tills du hör det läge för skiljetecken du vill använda: Standard, Matematik, Vissa, De flesta eller Alla.

 • Standard Få några få eller inga skiljetecken alls upplästa. Naturliga pauser indikerar objekt som kommatecken och punkter.
 • Matematik. Få de flesta matematiska symbolerna upplästa.
 • Vissa. Få vanliga skiljetecken, som kommatecken och punkter, upplästa.
 • De flesta. Få ytterligare symboler, till exempel parenteser, upplästa.
 • Alla. Få alla skiljetecken, inklusive alla specialsymboler, upplästa.


Nästa: Kapitel 5: Använda Skärmläsaren med tryckgester

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22799 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 8

Feedback