Sommartid – Hjälp och support

Aktuellt och senaste nytt om sommartid

PrenumereraMicrosofts blogg om sommartid och tidszoner och få de senaste nyheterna om förändringar runt om i världen.

Microsofts policy vid förändringar av sommartid och tidszoner

Många program och molntjänster refererar till det underliggande Windows-operativsystemet för information om sommartid och tidszon. För att Windows ska ha den senaste och mest korrekta tidsinformationen har Microsoft hela tiden koll på de ändringar för sommartid och tidszoner som myndigheter runt om i världen presenterar. Microsoft försöker inkludera de här ändringarna i Windows och publicerar en uppdatering via Windows Update. Varje uppdatering för sommartid/tidszon som släpps via Windows Update innehåller de senaste uppgifterna och ersätter alla tidigare sommartids-/tidszonsuppdateringar. I KB-artikeln 914387 finns en lista över de uppdateringar som har släppts tillsammans med en kort sammanfattning av innehållet i varje uppdatering. Microsoft hoppas att de här uppdateringarna är ett bra sätt för både kunder och partner att få nödvändig information.

Rekommendationer
För att Microsoft ska kunna tillhandahålla en uppdatering så fort som möjligt och få en smidig övergång till nya principer för sommartid och tidszoner, rekommenderar Microsoft myndigheterna att tillhandahålla följande:
  1. Meddelande om den planerade förändringen i god tid (1 år eller mer).
  2. Publicerad officiell bekräftelse på planerade förändringar av sommartid eller tidszoner.
  3. Gemensamma insatser för att informera om förändringarna till de berörda medborgarna.
Microsofts supportpolicy för sommartid/tidszon

Typ av förändringInformation om förändringMicrosofts supportpolicyLösning
Förändring i en regions tidszonsreglerEn del av en region som delar en tidszon gör en förändring i sina sommartidsbehov eller ändrar tidsförskjutningen i sin tidszon. En ny tidszon krävs för den grupp användare som ändrar kraven eftersom den befintliga tidszonen behövs för resten av användarna.

-eller-

Ny ändring för sommartid eller tidszon som inte överensstämmer med en annan tidszons exakta parametrar och korrekta historiska tidsdata (från 2010).

Microsoft presenterar en ny tidszon för dessa scenarier.

En ny tidszonspost i Windows skapas bara när ett land/en region (inklusive underlydande områden), eller en administrativ del av ett land/en region (delstat, provins, län och så vidare), har en tydlig historia av UTC-förskjutningar och sommartidsregler som skiljer sig från befintliga tidszonsposter. Dessutom kan ett mindre geografiskt område (län, kommun och så vidare) uppfylla kraven för en ny tidszonspost i Windows när dess aktuella kombination av UTC-förskjutning och sommartidsregel inte finns i någon annan Windows-tidszonspost.

Om det inte finns tillräcklig ledtid att konstruera, testa och publicera en uppdatering i Windows Update innan ändringarna börjar gälla, publicerar Microsoft en tillfällig vägledning i bloggen om sommartid. Den kan användas tills en uppdatering i Windows Update blir tillgänglig.
Tillfällig vägledning och/eller Windows Update
Förändringar i start-/slutdatum för sommartidÄndra en befintlig tidszon genom att förändra sommartidsregeln eller lägga till och ta bort sommartid i en tidszon.

-eller-

Ändra tidsförskjutningen i en befintlig tidszon.
Microsoft kommer att publicera en uppdatering i Windows Update med dessa sommartidsförändringar för befintliga Windows-tidszoner. För att vara säker på att dessa uppdateringar är tillgängliga innan lagarna träder i kraft, rekommenderar vi myndigheter att meddela i god tid (1 år eller mer) innan förändringen börjar gälla.

Om det inte finns tillräcklig ledtid att konstruera, testa och publicera en uppdatering i Windows Update innan ändringarna börjar gälla, publicerar Microsoft en tillfällig vägledning i bloggen om sommartid. Den kan användas tills en uppdatering i Windows Update blir tillgänglig.
Tillfällig vägledning och/eller Windows Update 
Förändringar av visningsnamnEn region som har en befintlig Windows-tidszon presenterar förändringar av det namn som är Windows-tidszonens visningsnamn.Microsoft uppdaterar visningsnamnet för befintliga tidszoner för alla språk som stöds och publicerar en uppdatering.

Om det inte finns tillräcklig ledtid att konstruera, testa och publicera en uppdatering i Windows Update innan ändringarna börjar gälla, rekommenderar Microsoft att den befintliga tidszonen används tills en uppdatering i Windows Update blir tillgänglig.
Windows Update


Egenskaper

Artikel-id: 22803 – senaste granskning 25 aug. 2016 – revision: 1

Feedback