Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren

I den här bilagan visas alla tangentbordsgenvägar och tryckgester som stöds av Skärmläsaren i Windows 10 Anniversary Update.

En lista över alla andra tangentbordsgenvägar i Windows finns i Tangentbordsgenvägar i Windows.

En lista över tangentbordsgenvägar i Windows-appar finns i Tangentbordsgenvägar i appar.

Tangentbordsgenvägar för Skärmläsaren

Tryck påOm du vill
Windows-tangenten  + ReturStarta eller avsluta Skärmläsaren
Caps Lock + EscAvsluta Skärmläsaren
Caps Lock + MStarta uppläsning
CtrlStoppa uppläsning
Caps Lock + BlankstegStarta snabbnavigeringsläge
Caps Lock + HögerpilFlytta till nästa objekt
Caps Lock + VänsterpilGå till föregående objekt
Caps Lock + Uppåtpil eller NedåtpilÄndra vy
Caps Lock + F1Visa kommandolistan för Skärmläsaren
Caps Lock + F2Visa kommandon för aktuellt objekt
Caps Lock + ReturUtföra den primära åtgärden
Caps Lock + Skift + ReturÖppna sökläge
Caps Lock + AÄndra utförligt läge
Caps Lock + Ctrl + plustecken (+)Öka utförligheten
Caps Lock + Ctrl + minustecken (-)Minska utförligheten
Caps Lock + Alt + plustecken (+) eller minustecken (-)Ändra läge för skiljetecken
Caps Lock + Y
Flytta till textens början
Caps Lock + ZLåsa skärmläsarknappen (Caps Lock) så att du inte behöver trycka på den för varje tangentbordsgenväg
Caps Lock + XAnge att Skärmläsaren ska ignorera nästa tangentbordsgenväg du använder
Caps Lock + F12Aktivera eller inaktivera uppläsning av tangenttryckningar
Caps Lock + VUpprepa frasen
Caps Lock + PgUp eller PgDnHöja eller sänka volymen på rösten
Caps Lock + plustecken (+) eller minustecken (-)Höja eller sänka röstens talhastighet
Caps Lock + D
Läsa upp objekt
Caps Lock + FLäsa avancerad information om objekt
Caps Lock + SLäsa upp objekt bokstaverat
Caps Lock + WLäsa upp fönster
Caps Lock + RLäsa upp alla element i behållarområdet
Caps Lock + Num LockAktivera/inaktivera musläge
Caps Lock + QFlytta till sista objektet i behållarområdet
Caps Lock + GFlytta skärmläsarmarkören till systemmarkören
Caps Lock + TFlytta skärmläsarmarkören till muspekaren
Caps Lock + tilde (~)Flytta fokus till objekt
Caps Lock + backstegGå tillbaka ett objekt
Caps Lock + InsertHoppa till länkat objekt
Caps Lock + F10Läsa upp den aktuella radrubriken
Caps Lock + F9Läsa upp den aktuella kolumnrubriken
Caps Lock + F8Läsa upp den aktuella raden
Caps Lock + F7Läsa upp den aktuella kolumnen
Caps Lock + F5Läsa upp aktuell rad- och kolumnposition
Caps Lock + F6Hoppa till tabellcell
Caps Lock + Skift + F6Hoppa till cellinnehåll
Caps Lock + F3Hoppa till nästa cell i aktuell rad
Caps Lock + Skift + F3Hoppa till föregående cell i aktuell rad
Caps Lock + F4Hoppa till nästa cell i aktuell kolumn
Caps Lock + Skift + F4Hoppa till föregående cell i aktuell kolumn
Caps Lock + avslutande hakparentes (])Läsa upp text från start till markör
Caps Lock + noll (0)Läsa upp textattribut
Caps Lock + HLäsa upp dokument
Caps Lock + Ctrl + ULäsa upp aktuell sida
Caps Lock + ULäsa upp nästa sida
Caps Lock + Skift + ULäsa upp föregående sida
Caps Lock + Ctrl + ILäsa upp aktuellt stycke
Caps Lock + ILäsa upp nästa stycke
Caps Lock + Skift + ILäsa upp föregående stycke
Caps Lock + Ctrl + OLäsa upp aktuell rad
Caps Lock + OLäsa upp nästa rad
Caps Lock + Skift+ OLäsa upp föregående rad
Caps Lock + Ctrl + PLäsa upp aktuellt ord
Caps Lock + PLäsa upp nästa ord
Caps Lock + Skift + PLäsa upp föregående ord
Caps Lock + Ctrl + inledande hakparentes ([)Läsa upp aktuellt tecken
Caps Lock + inledande hakparentes ([)Läsa upp nästa tecken
Caps Lock + Skift + inledande hakparentes ([)Läsa upp föregående tecken
Caps Lock + YFlytta till textens början
Caps Lock + BFlytta till textens slut
Caps Lock + JHoppa till nästa rubrik
Caps Lock + Skift + JHoppa till föregående rubrik
Caps Lock + KHoppa till nästa tabell
Caps Lock + Skift + KHoppa till föregående tabell
Caps Lock + LHoppa till nästa länk
Caps Lock + Skift + LHoppa till föregående länk
Caps Lock + C    
Läsa upp aktuellt datum och aktuell tid
Tryck på Caps Lock två gånger i snabb följdAktivera eller inaktivera Caps Lock
Caps Lock + EGe negativ feedback
Caps Lock + Skift + EGe positiv feedback
Tryck på Caps Lock + E två gånger i snabb följdÖppna feedbackdialogrutan
Caps Lock + Ctrl + UppåtpilGå till överordnad (endast när strukturell navigering tillhandahålls av appen)
Caps Lock + Ctrl + HögerpilGå till nästa på samma nivå (endast när strukturell navigering tillhandahålls av appen)
Caps Lock + Ctrl + VänsterpilGå till föregående på samma nivå (endast när strukturell navigering tillhandahålls av appen)
Caps Lock + Ctrl + NedåtpilGå till första underordnade (endast när strukturell navigering tillhandahålls av appen)
Caps Lock + N
Gå till huvudlandmärke


Tangentbordsgenvägar för snabbnavigeringsläge

Tryck påOm du vill
Uppåtpil och NedåtpilFlytta till nästa eller föregående textrad i en app eller på en webbsida
Högerpil och VänsterpilFlytta till nästa eller föregående tecken i en app eller på en webbsida
BlankstegAktivera ett objekt som du vill använda, till exempel en knapp eller en textruta
ReturUtför sekundär åtgärd på ett objekt (om funktionen stöds)
Ctrl + Vänsterpil och Ctrl + HögerpilFlytta till nästa eller föregående ord
Ctrl + Uppåtpil och Ctrl + NedåtpilFlytta till nästa eller föregående stycke
H eller Skift + H och Alt + Nedåtpil eller Alt + UppåtpilFlytta till nästa eller föregående rubrik
T eller Skift + TFlytta till nästa eller föregående tabell
P eller Skift + PFlytta till nästa eller föregående stycke
K eller Skift + K och Alt + Högerpil eller Alt + VänsterpilFlytta till nästa eller föregående länk
D eller Skift + DFlytta till nästa eller föregående landmärke
Ctrl + Alt + Högerpil eller VänsterpilFlytta till nästa eller föregående cell i en rad
Ctrl + Alt + Uppåtpil eller NedåtpilFlytta till nästa eller föregående cell i en kolumn
Caps Lock + F5Läsa upp position i tabellen
Caps Lock + F9Läsa upp kolumnrubriken
Caps Lock + F10 Läsa upp radrubriken
Caps Lock + F7Läsa upp den aktuella tabellkolumnen från början till slut
Caps Lock + F8Läsa upp den aktuella tabellraden från början till slut


Tryckgester för Skärmläsaren

Använd den här gesten Om du vill
Peka eller dra med ett fingerLäsa upp det som är under fingret
Dubbeltryck eller håll ned ett finger och tryck sedan var som helst på skärmen med ett annat fingerAktivera den primära åtgärden
Trippeltryck eller håll ned med ett finger och dubbeltryck sedan var som helst på skärmen med ett annat fingerAktivera den sekundära åtgärden
Håll ned ett finger och tryck sedan på valfri plats på skärmen med två fingrarBörja dra eller visa fler tangentalternativ
Svep vänster eller höger med ett fingerFlytta till nästa eller föregående objekt
Svep uppåt eller nedåt med ett fingerÄndra vy
Tryck en gång med två fingrarStoppa uppläsningen i Skärmläsaren
Tryck en gång med tre fingrarÄndra utförligt läge
Tryck en gång med fyra fingrarVisa skärmläsarkommandon för det aktuella objektet
Dubbeltryck med två fingrarVisa snabbmeny
Dubbeltryck med tre fingrarLäsa upp textattribut
Dubbeltryck med fyra fingrarÖppna sökläge
Tryck tre gånger med fyra fingrarVisa alla kommandon för Skärmläsaren
Svep vänster, höger, uppåt eller nedåt med två fingrarSkrolla
Svep vänster eller höger med tre fingrarGå framåt eller bakåt med tabbtangenten
Svep uppåt med tre fingrarLäsa upp aktuellt fönster
Svep nedåt med tre fingrarStarta uppläsning av sökbar text
Svep uppåt eller nedåt med fyra fingrarAktivera eller inaktivera semantisk zoom där det stöds
Svep vänster eller höger med fyra fingrarFlytta skärmläsarmarkören till början eller slutet av enheten


Nästa: Bilaga C: TTS-röster

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22806 – senaste granskning 6 okt. 2016 – revision: 5

Feedback