Kapitel 2: Lär dig grunderna i Skärmläsaren

Det här kapitlet beskriver hur du navigerar med tangentbordet i Skärmläsaren. Du får veta hur du navigerar på skärmen, hittar och öppnar appar och ändrar det som Skärmläsaren läser upp. Du får också grundläggande information om hur du justerar talhastighet och -volym i Skärmläsaren samt hur du stoppar uppläsning.

Grundläggande tangentbordsnavigering i Windows

Tabbtangenten, markör- och funktionstangenter

I Windows kan du använda tabbtangenterna eller markörtangenterna (kallas även piltangenter) för att flytta runt i appar och på webbsidor. Vissa tangentbord har också funktionstangenter ovanför siffertangenterna högst upp på tangentbordet. Funktionstangenterna kan användas för navigering i vissa appar. På vissa tangentbord är en del funktionstangenter programmerade att göra maskinvarurelaterade åtgärder, till exempel justera volymen. Om ditt tangentbord har en Fn-tangent (funktion) måste du trycka på Fn-tangenten och funktionstangenten tillsammans för att använda funktionstangenten för andra åtgärder.

Caps Lock-tangenten

När Skärmläsaren är aktiverad trycker du på Caps Lock-tangenten (kallas även skärmläsarknappen) tillsammans med andra tangenter för att navigera bland och interagera med objekt på skärmen.

Du kan låsa skärmläsarknappen i Skärmläsarens inställningar så att du inte behöver trycka på Caps Lock-tangenten för varje kommando. När Skärmläsaren är aktiverad öppnar du Skärmläsarens inställningar i Aktivitetsfältet. Välj Allmänt och välj sedan Lås skärmläsarknappen så att du inte behöver trycka på dem för varje kommando (Caps Lock).

Tangentbordsgenvägar i Windows

Det finns tangentbordsgenvägar i Windows och Windows-appar som du kan använda tillsammans med Skärmläsarens kommandon. Du kan till exempel trycka på Windows-tangenten  för att öppna Start-menyn eller öppna Åtgärdscenter genom att trycka på Windows-tangenten  + A.

En lista över de tangentbordsgenvägar du kan använda i Windows finns i Tangentbordsgenvägar i Windows.

En lista över tangentbordsgenvägar i Windows-appar finns i Tangentbordsgenvägar i appar.

Skärmläsarens vyer

Använd Skärmläsarens vyer om du vill kunna göra flera saker än de vanliga tangentbordskommandona med tabbtangenten, piltangenterna och funktionstangenterna.

Med Skärmläsarens vyer kan du ändra hur Skärmläsaren navigerar i appar och på webbsidor. Vyerna omfattar följande: objekt, tecken, ord, rader, stycken, länkar, rubriker, tabeller, landmärken och förslag.

Objekt är standardvyn när du startar Skärmläsaren. Ett objekt kan vara allt från en knapp i en app, en länk eller text på en webbsida. Om du vill flytta efter objekt trycker du på Caps Lock + Vänsterpil eller Caps Lock + Högerpil. När du hittar ett objekt som du vill aktivera trycker du på Caps Lock + Retur. Om du vill att Skärmläsaren läser upp det aktuella objektet trycker du på Caps Lock + D. Om du vill att Skärmläsaren upprepar den senast upplästa frasen trycker du på Caps Lock + V.

Om du vill ändra vyer i Skärmläsaren trycker du på Caps Lock + Uppåtpil eller Caps Lock + Nedåtpil.


Förslag

Förslag är tillgängliga när du anger information i en textruta i vissa appar och delar av Windows. När du anger text i sökrutan efter att ha tryckt på Windows-tangenten ges till exempel förslag medan du skriver. Om det finns ett förslag indikerar Skärmläsaren det genom att spela upp ett ljud- och röstmeddelande.

När det finns ett förslag trycker du på Caps Lock + Nedåtpil för att ändra till vyn Förslag. Använd sedan Caps Lock + Vänsterpil eller Caps Lock + Högerpil för att gå till förslaget och sedan Caps Lock + Retur för att markera det. Du kan också trycka på Uppåtpil och Nedåtpil för att gå igenom förslagen och trycka på Retur för att välja ett.

Landmärken

Landmärken är grupper av objekt som är tillgängliga i vissa appar och webbsidor. I Windows 10 finns det även landmärken i apparna Windows Store och Väder. Vissa Windows-funktioner, som Start-menyn, har också landmärken. Om du vill se ifall det finns ett landmärke trycker du på Caps Lock + Uppåtpil för att växla till landmärkesvyn. Använd sedan Caps Lock + Vänsterpil eller Caps Lock + Högerpil för att flytta mellan landmärkena.

Navigera i appar och på webbsidor

Hitta och öppna appar

Om du snabbt vill hitta en app i Windows 10 trycker du på Windows-tangenten  på tangentbordet för att öppna Start-menyn och flyttar fokus till sökrutan. Skriv namnet på appen som du letar efter och tryck på Retur för att öppna den.

Växla mellan appar

Om du vill växla mellan öppna appar på datorn håller du ned Alt-tangenten och trycker sedan på tabbtangenten. Skärmläsaren läser upp namnet på öppna appar när du växlar mellan dem. Släpp upp båda tangenterna när du hittar den app som du vill använda.

Om du behöver veta vilken app eller vilket fönster som fokus ligger i, trycker du på Caps Lock + W för att läsa upp titeln och innehållet i det fönster som är i fokus.

Utforska innehåll snabbt med snabbnavigeringsläget

Snabbnavigeringsläget är ett navigerings- och läsläge i Skärmläsaren som ger dig en snabb översikt när du öppnar en app eller webbsida. Om du vill aktivera snabbnavigeringsläget trycker du på Caps Lock + Blanksteg. Använd sedan följande kommandon för att flytta och få uppläsning per rubrik, landmärke eller länk.

 Tryck på Om du vill
 H eller Skift + H och Alt + Nedåtpil eller Alt + Uppåtpil Flytta till nästa eller föregående rubrik
 D eller Skift + D Flytta till nästa eller föregående landmärke
 K eller Skift + K och Alt + Högerpil eller Alt + Vänsterpil Flytta till nästa eller föregående länk


Om du vill läsa innehåll mer noga använder du Uppåtpilen och Nedåtpilen för att flytta till nästa eller föregående textrad. Du kan också trycka på Caps Lock + M så börjar Skärmläsaren läsa utan avbrott från din aktuella position.

Mer information om hur du använder snabbnavigeringsläget (inklusive en lista över ytterligare kommandon) finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläge.

Mer information om att läsa text finns i Kapitel 4: Läsa text.

Ändra talets hastighet och volym

Du kan ändra volymen på Skärmläsarens röst och justera hur snabbt eller långsamt rösten talar. Om du vill ändra volymen för Skärmläsaren trycker du på Caps Lock + PgUp för att öka volymen och på Caps Lock + PgDn för att sänka den.

Om du vill ändra hastigheten på Skärmläsarens uppläsning trycker du på Caps Lock + plustecken (+) eller Caps Lock + minustecken (-).

Stoppa uppläsningen i Skärmläsaren

Om du vill stoppa Skärmläsarens uppläsning kan du när som helst trycka på Ctrl-tangenten eller välja ett annat kommando.

Lämna feedback

Din feedback hjälper oss att göra Skärmläsaren bättre. Om du vill ge feedback trycker du på Caps Lock + E + E (tryck på E två gånger) och skriver kommentarer om Skärmläsaren. Tryck på Caps Lock + E och berätta för oss om du är missnöjd med något du gör. Du kan också kommentera på webbplatsen Microsoft Accessibility User Voice. Om du vill ha teknisk support för Skärmläsaren eller annan hjälpmedelsteknik från Microsoft kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel.


Nästa: Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläge

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22808 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback