Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläge

Det här kapitlet beskriver ett navigerings- och läsläge som kallas snabbnavigeringsläge. Med snabbnavigeringsläget kan du navigera i appar, e-post och på webbsidor med hjälp av piltangenterna och vanliga tangentbordsgenvägar. Du kan läsa text och gå direkt till rubriker, länkar, tabeller och landmärken.

Grunderna i snabbnavigeringsläget

Du aktiverar och inaktiverar snabbnavigeringsläget genom att trycka på Caps Lock + Blanksteg.

När det är aktiverat använder du Uppåtpilen och Nedåtpilen för att navigera i appar och på webbsidor. Tryck på Blanksteg om du vill aktivera ett objekt som du vill använda, till exempel en knapp i en app, en länk på en webbsida eller en textruta.

Navigering

När snabbnavigeringsläget är aktiverat använder du följande tangenter för att navigera i appar och på webbsidor:

Tryck påOm du vill
Uppåtpil och NedåtpilFlytta till nästa eller föregående textrad i en app eller på en webbsida
Högerpil och VänsterpilFlytta till nästa eller föregående tecken i en app eller på en webbsida
BlankstegAktivera ett objekt som du vill använda, till exempel en knapp eller en textruta
ReturUtför sekundär åtgärd på ett objekt (om funktionen stöds)
Ctrl + Vänsterpil och Ctrl + HögerpilFlytta till nästa eller föregående ord
Ctrl + Uppåtpil och Ctrl + NedåtpilFlytta till nästa eller föregående stycke
H eller Skift + H och Alt + Nedåtpil eller Alt + Uppåtpil
Flytta till nästa eller föregående rubrik
T eller Skift + TFlytta till nästa eller föregående tabell
P eller Skift + PFlytta till nästa eller föregående stycke
K eller Skift + K och Alt + Högerpil eller Alt + Vänsterpil
Flytta till nästa eller föregående länk
D eller Skift + DFlytta till nästa eller föregående landmärke
Ctrl + RStarta uppläsning

Inaktivera snabbnavigeringsläget om du vill använda de flesta Windows-tangentbordsgenvägarna.

Snabbnavigeringsläget inaktiveras när du växlar till en annan app. Datorn indikerar att snabbnavigeringsläget inaktiverats med ett ljud. Tryck på Caps Lock + Blanksteg för att aktivera det igen.

Arbeta med tabeller

Med snabbnavigeringsläget blir det enklare att flytta i tabeller, och det stöder vanliga tangenter för tabellnavigering som finns i andra skärmläsare. Tryck på T eller Skift + T för att hitta en tabell med hjälp av snabbnavigeringsläget. Använd sedan följande tangenter för att interagera med tabellen:

Tryck påOm du vill
Ctrl + Alt + Högerpil eller VänsterpilFlytta till nästa eller föregående cell i en rad
Ctrl + Alt + Uppåtpil eller NedåtpilFlytta till nästa eller föregående cell i en kolumn
Caps Lock + F5Läsa upp position i tabellen
Caps Lock + F9Läsa upp kolumnrubriken
Caps Lock + F10 Läsa upp radrubriken
Caps Lock + F7Läsa upp den aktuella tabellkolumnen från början till slut
Caps Lock + F8Läsa upp den aktuella tabellraden från början till slut


Nästa: Kapitel 4: Läsa text

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22809 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback