Kapitel 5: Använda Skärmläsaren med tryckgester

I det här kapitlet finns information om hur du använder Skärmläsaren med tryckgester på stationära Windows-datorer som stöder funktionen. Här beskrivs också vissa grundläggande Windows-tryckgester.

Starta och stoppa Skärmläsaren

Du startar Skärmläsaren på en Windows-enhet som inte har ett tangentbord genom att trycka på Start-knappen och volymhöjningsknappen på enheten. Tryck på de här knapparna igen om du vill stoppa Skärmläsaren.

Tryckgester

Du kan använda gester för att interagera med Skärmläsaren och enheten.

Dra runt ett finger på skärmen för att utforska och höra vilka objekt som finns på en skärm. När ett objekt som du vill använda blir uppläst, dubbeltrycker du på skärmen med ett finger för att aktivera det. Om du vill flytta mellan objekt på skärmen sveper du åt vänster och höger med ett finger.

Om du vill flytta och få uppläsning per tecken, ord, rader eller länkar, sveper du uppåt eller nedåt för att ändra skärmläsarvyn. Om du till exempel vill höra ett objekt uppläst och bokstaverat, sveper du uppåt tills Skärmläsaren säger "tecken". Svep sedan åt vänster och höger för att flytta en bokstav i taget i det objektet.

Nedan visas viktiga gester som hjälper dig att komma igång:

  • Svep uppåt och nedåt med ett finger om du vill ändra vyerna i Skärmläsaren.
  • Svep uppåt, nedåt, vänster eller höger med två fingrar om du vill bläddra.
  • Dubbeltryck med två fingrar om du vill visa snabbmenyer.
  • Tryck en gång med tre fingrar om du vill ändra utförlighet.
  • Svep nedåt med tre fingrar om du vill få text uppläst utan avbrott från den aktuella positionen. 
  • Svep åt vänster eller höger med tre fingrar för att gå framåt eller bakåt med tabbtangenten.
  • Tryck tre gånger med fyra fingrar för att visa Skärmläsarens kommandolista.

En fullständig lista över tryckgester finns i Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

Ytterligare tryckgester för Windows

Följande gester finns också i Windows 10:

  • Svep in från höger sida av skärmen för att öppna Åtgärdscenter.
  • Svep in från vänster sida av skärmen för att öppna Aktivitetsvyn och växla mellan appar och flera skrivbord.

Skriva med hjälp av tryckgester

När du är i ett redigeringsområde, till exempel en textruta, visas ett pektangentbord på skärmens nedre del och Skärmläsaren spelar upp ett ljud för att markera att ett tangentbord visas. Du anger text genom att dubbeltrycka på de tecken du vill ange.

Om du vill ange text snabbare ändrar du en inställning för Skärmläsaren så att tecken anges så fort du lyfter upp fingret från tecknet. Om du vill aktivera det här alternativet väljer du Start  och sedan Inställningar , Hjälpmedel och Skärmläsaren. Använd växlingsknappen under Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret från tangentbordet för att aktivera inställningen.


Nästa: Kapitel 6: Anpassa Skärmläsaren

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22812 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback