ÅTGÄRD: W3wp. exe-process kraschar när du använder funktionen ARR i IIS 7,0 och i IIS 7,5

Gäller för: Internet Information Services 7.5

Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du använder modulen för Microsoft Application-operationsföljd (ARR) på en dator som kör Internet Information Services (IIS) 7,0 eller IIS 7,5.
  • Du aktiverar funktionen för konsolidering av begäran i en ARR-servergrupp. 
I det här scenariot kraschar W3wp. exe-processen. Dessutom loggas vissa fel meddelanden som liknar följande i program loggen:
Felaktigt program namn: W3wp. exe, version: 7.5.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bd0eb
Namn på felaktig modul: requestRouter. dll, version: 7.1.797.0, tidsstämpel: 0x4bbb1d6a
Undantags kod: 0xc0000005
Feloffset: 0x000000000002432f
Fel i process-ID: 0x119c
Start tid för felaktigt program: 0x01caeed445709c48
Felaktig program Sök väg: c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe
Sökväg till en felaktig modul: C:\Program Files\IIS\Application Request Routing\requestRouter.dll
Rapport-ID: 62f7b21e-5c40-11df-9bf8-02215edf29ff

Lösning


Uppdaterings information

Följande filer kan laddas ned från Microsoft Download Center:Download Download the ARR update for IIS 7.0 or for IIS 7.5 (x86) package now.Ladda ned arr-uppdateringen för IIS 7,0 eller IIS 7,5 (x86) nu. Hämta uppdaterings paketet arr för IIS 7,0 eller IIS 7,5 (x64) nu. Download Mer information om hur du laddar ned Microsoft-supportfiler får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Skaffa Microsoft-supportfiler från online tjänster
Microsoft läste in den här filen. Microsoft använde den senaste virus identifierings program varan som var tillgänglig när filen publicerades. Filen sparas på säkerhetsförbättrade servrar som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar i filen.

Förutsättningar

För att du ska kunna använda den här uppdateringen måste du ha en ARR (Application Request routing) 2,0 för IIS 7,0 eller för IIS-7,5 installerad. Eller så måste du ha ARR 2,1 för IIS 7,0 eller för 7,5 IIS installerat.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om utbyte

Den här uppdateringen ersätter inte någon annan uppdatering.

Fil information

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.
För alla x86-baserade versioner av ARR för IIS 7,0 eller för IIS 7,5 
Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderVersioner
Arr_schema.xmlEj tillämpligt18 01210-Aug-201023:30Ej tillämpligt
Requestrouter.dll7.1.927.0237 92002-Sep-201016:07x86
 För alla x64-baserade versioner av ARR för IIS 7,0 eller för IIS 7,5 
Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderVersioner
Requestrouter.dll7.1.927.0237 92002-Sep-201016:07x86
Requestrouter.dll7.1.927.0271 71202-Sep-201016:07x64
Arr_schema.xmlEj tillämpligt18 01210-Aug-201023:30Ej tillämpligt

Status


Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Mer information


Du kan hämta den x86-baserade versionen av ARR 2,0 för IIS 7,0 eller för IIS 7,5 på följande Microsoft-webbplats:För att ladda ned den x64-baserade versionen av ARR 2,0 för IIS 7,0 eller för 7,5, gå till följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du hämtar modulen ARR finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du konfigurerar funktionen för konsolidering av begäran i ARR finns på följande Microsoft-webbplats: