Kapitel 6: Anpassa Skärmläsaren

Det här kapitlet beskriver hur du anpassar Skärmläsaren så att den passar dina behov. Här finns information om hur du ändrar hur Skärmläsaren startar, hur mycket feedback du får uppläst när du skriver, om ljudet från andra appar sänks när Skärmläsaren körs och hur du ändrar kommandon i Skärmläsaren till tangentbordsgenvägar som du väljer. Kapitlet innehåller också information om hur du använder text till tal-programvara från fristående leverantörer så att du får fler röster i Skärmläsaren.

De flesta alternativen finns i Skärmläsarens inställningar. Öppna Skärmläsarens inställningar i Aktivitetsfältet när Skärmläsaren är aktiverad.

Inställningarna är uppdelade i fyra kategorier: allmänna inställningar, navigeringsinställningar, röstinställningar och kommandoinställningar.


Allmänna inställningar

 • Aktivera genvägen för att starta Skärmläsaren. Starta och stoppa Skärmläsaren med hjälp av Windows-tangenten + Retur på ett tangentbord eller Windows-knappen + knappen Höj volym på en pekenhet.
 • Låsa skärmläsarknappen (Caps Lock). Du behöver inte trycka på skärmläsarknappen (Caps Lock) för att ange ett kommando. Om du vill flytta till nästa länk kan du till exempel trycka på L i stället för Caps Lock + L.
 • Läs upp tecken när jag skriver. Tecken blir upplästa direkt efter att du har skrivit dem. Det här kan också aktiveras om du trycker på Caps Lock + F12.
 • Läs upp ord när jag skriver. Ord blir upplästa direkt efter att du skrivit dem.
 • Läs upp skärmläsarfel. Skärmläsaren läser upp fel, till exempel "det finns inget nästa landmärke" eller "det finns inget nästa objekt".
 • Framhäv markören. Markören markeras med en blå fokusruta.
 • Spela upp ljudtips. Skärmläsaren spelar upp ett ljud när du gör saker, till exempel växlar mellan fönster, öppnar Start-menyn eller flyttar framåt eller bakåt till olika objekt.
 • Läs gränssnittstips. Skärmläsaren läser upp hur du kan interagera med objekt.
 • Sänk volymen för andra appar. Ljudvolymen från andra appar sänks så att du kan höra Skärmläsaren.
 • Spara meddelanden. Meddelanden kan sparas från 30 sekunder och upp till 10 minuter.

Navigeringsinställningar

 • Läs och interagera med skärmen genom att använda musen. När det här alternativet är aktiverat läser Skärmläsaren upp det som är under muspekaren. Använd det numeriska tangentbordet för att flytta musen.
 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när du lyfter fingret. Tecken anges så fort du lyfter fingret från pektangentbordet.
 • Skärmläsarmarkören följer tangentbordsfokus. När det här är aktiverat följer Skärmläsaren tangentbordsfokus när du navigerar med hjälp av tabbtangenten, markörtangenterna eller andra tangenter.
 • Gör så att textinsättningspunkten följer skärmläsarmarkören. När det här är aktiverat flyttar Skärmläsaren textinsättningspunkten när du navigerar efter vyer som tecken och ord.
 • Välj förflyttningsläge för skärmläsarmarkören. Det finns två lägen: normalläge och avancerat läge. I normalläge kan Skärmläsaren flytta mellan olika objekt, som länkar, tabeller och andra element. I avancerat läge kan du använda de fyra piltangenterna för att flytta skärmläsarmarkören genom en textbaserad representation av ett program.

Röstinställningar

 • Hastighet. Styr talhastigheten för Skärmläsaren.
 • Volym. Justerar volymen för Skärmläsarens tal.
 • Tonhöjd. Justerar tonen för Skärmläsarens röst.
 • Välj en annan röst. Välj mellan olika tillgängliga skärmläsarröster på ditt språk.

Snabbare röster

Skärmläsarrösterna läser i genomsnitt upp cirka 400 ord per minut. Följande röster kan erbjuda en snabbare uppläsningstakt på omkring 800 ord per minut:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Ytterligare röster

Skärmläsaren kan användas tillsammans med SAPI 5-baserade talsynteser. När rösterna har installerats visas de i listan med röster som du kan välja.

Här är några tillgängliga alternativ från fristående leverantörer:

Kommandoinställningar

Anpassa Skärmläsarens tangentbordsgenvägar för att få bättre kontroll och användbarhet:

Anpassa en tangentbordsgenväg för Skärmläsaren

 1. Välj kommandot som du vill anpassa.
 2. Välj Ändra kommandots tangentbordsgenväg.
 3. Skriv den tangentbordsgenväg du vill använda på tangentbordet i fönstret Skriv en tangentbordsgenväg. Använd valfri kombination av låstangenter (Ctrl, Skift, Alt, Caps Lock eller Windows-tangenten) tillsammans med en vanlig tangent. Funktionstangenter och tangenter på det numeriska tangentbordet kan användas utan låstangenter.

Välj Återställ standard om du vill återställa alla kommandon till sina standardinställningar.


Nästa: Bilaga A: Språk som stöds i Skärmläsaren

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Egenskaper

Artikel-id: 22818 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback