"550 5.1.3" NDR-meddelande när en Exchange Server 2007-användare skickar ett e-postmeddelande

Symptom

En Microsoft Exchange Server 2007-användare försöker skicka ett e-postmeddelande till en mottagare vars SMTP-adress liknar "användare.@contoso.com" eller "användare..efternamn@contoso.com". E-postmeddelandet levereras inte. Mottagaren får dessutom följande NDR-meddelande om att meddelandet inte har levererats:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Obs! Användaren kan inte heller ta emot meddelanden från den här typen av SMTP-adress.

Orsak

Problemet beror på att SMTP-adressen inte är RFC-kompatibel (Request for Comments).

Lösning

Du kan lösa problemet genom att installera följande samlade uppdatering:
2407025 Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2007 Service Pack 3
När du har installerat uppdateringen måste du lägga till en ny post i Edgetransport.exe.config-filen för att aktivera uppdateringen på servern. Gör så här:
  1. Öppna Utforskaren på den Exchange 2007-baserade server som kör navtransportrollen och leta reda på filen EdgeTransport.exe.config. Filen finns i Bin-underkatalogen till Exchange Server-katalogen, till exempel i C:\Program\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Skapa en säkerhetskopia av filen EdgeTransport.exe.config och ge filen namnet EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Öppna filen EdgeTransport.exe.config och lägg till följande rad i <appSettings>-avsnittet:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Spara filen.
  5. Starta om Exchange Transport-tjänsten.
Obs!
  • När du har installerat uppdateringen och lagt till posten i filen Edgetransport.exe.config, blir formatet på icke-RFC-kompatibla avsändaradressen "användare."@contoso.com. Ändringen innebär att du kan svara på den här typen av e-postmeddelanden.
  • Den här uppdateringen gör inte att du kan skicka ett nytt e-postmeddelande till en adress som inte är RFC-kompatibel. För att göra det måste du placera den lokala delen av e-postadressen inom dubbla citattecken (till exempel "user."@contoso.com). Vissa e-postservrar identifierar inte SMTP-adressen "användare."@contoso.com som användare.@contoso.com och returnerar i så fall ett NDR-meddelande.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Mer information om RFC hittar du på följande IETF-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 2282570 – senaste granskning 10 maj 2011 – revision: 1

Feedback