”SCANREG/Restore”-kommando kan inte återställa registret

Gäller för: Windows

Symptom


När du använder kommandot SCANREG /RESTORE vid en kommandotolk i MS-DOS-läge för att återställa registret, kan du få ett felmeddelande om att registret inte har återställts.

Orsak


Detta problem kan uppstå om ett program från tredje part (till exempel Norton UnErase kanske) har enheten disk åtkomst låst.

Lösning


Undvik det här problemet:
  1. Starta om datorn. Tryck på och håll ned CTRL-tangenten tills Start -menyn visas.
  2. Välj Bekräftaoch ladda endast Himem.sys. Tryck på N vid alla övriga frågor.
  3. Kör kommandot SCANREG /RESTORE.

Status


Detta är avsiktligt.

Mer information


HIMEM.sys behövs inte för att köra Scanreg.exe, men krävs för Scandisk.exe och andra verktyg som kan behövas. Det kanske inte säkert att låsa upp enheten. Tredje parts produkter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, vad gäller prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.