Inaktivera ICS (Internet Connection Sharing).

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom

Hur inaktiverar jag ICS?


Lösning

ICS kan inaktiveras på tre olika sätt:

- Om ikonen för ICS finns i Aktivitetsfältet högerklickar du på ikonen och väljer alternativet Inaktivera Internet Connection Sharing. Detta inaktiverar ICS utan att starta om datorn. Ikonen visas med ett rött X för att visa att ICS är inaktiverat. När ICS inaktiveras på detta sätt fungerar fortfarande protokollet för Dynamic Host Control Protocol (DHCP).

- Gör så här om ikonen för ICS inte finns i Aktivitetsfältet:
1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på ikonen Internet.
3. Klicka på fliken Anslutning och sedan på Delning.
4. Markera kryssrutan Inaktivera Internet Connection Sharing.
5. Klicka på OK och sedan på OK igen.
Även denna metod gör att ICS inaktiveras utan att datorn startas om, och protokollet för Dynamic Host Control Protocol (DHCP) fungerar fortfarande.

- Om du vill inaktivera ICS permanent använder du filen ICS.ADM. Denna fil
finns i mappen Tools\Mtsutil\ICS på CD-skivan med Windows 98 Second Edition. Om du läser in alternativet Inaktivera Internet Connection Sharing inaktiverar du möjligheten att hantera förfrågningar om information på Internet och möjligheten att dela ut IP-adresser. Mer information om hur du använder filen ICS.ADM finns i kapitel 8 i Windows 98 Resource Kit.

Den här artikeln är baserad på följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):

Egenskaper

Artikel-id: 230112 – senaste granskning 9 apr. 2003 – revision: 1

Feedback