Skrivaren skriver ut ASCII-koder när du använder skrivar driv rutinen allmän/endast text


Om du inte kan beskriva det maskinvarurelaterade problemet på följande Microsoft-webbplats kan du läsa fler artiklar om hård vara:

Symptom


Skrivaren kan skriva ut enhets koder (eller ASCII) när du skriver ut med skrivar driv rutinen allmän/endast text.

Orsak


Det här problemet kan uppstå om enhets koden för skrivaren har angetts felaktigt.

Lösning


Enhets kods värden måste anges i decimal format med det numeriska knapp satsen medan du håller ned ALT-tangenten. Enhets koden för ett formulär är 12 och enhets koden anges som 012. I följande exempel visas hur du lägger till ett formulär flöde innan utskriften startar:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på skrivare.
  2. Högerklicka på skrivaren Allmän/endast text och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken enhets alternativ .
  4. Klicka i rutan Starta utskrift .
  5. Tryck på nedåt och håll ned ALT-tangenten medan du skriver 012 på det numeriska tangent bordet och släpp sedan ALT-tangenten. Du ser "^ L" i rutan.
  6. Klicka på OK.

Mer information


Kontakta skrivar tillverkaren eller skrivar dokumentationen för att få en lista över enhets koder som är kompatibla med skrivaren.