Databasimport användning släpar på en servergrupp för SharePoint Foundation 2010

Gäller för: Microsoft SharePoint Foundation 2010

Symptom


Importen av användning av databasen tar lång tid att fylla i ett Microsoft SharePoint Foundation 2010. Informationen i databasen för användning kan därför flera dagar äldre än dagens datum.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande uppdatering:
  • 2276341 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31 augusti 2010
  • 2266423 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 augusti 2010
    Note 
    • Om du skapar en ny Användningsdatabas när du har installerat snabbkorrigeringen kan snabbkorrigeringen vara helt effektivt för att lösa problemet när du växlar till den nya databasen för användning.
    • Om du inte skapar en ny Användningsdatabas när du har installerat snabbkorrigeringen kan fortfarande arbeta den befintliga databasen för användning och har också förbättring på Importera hastighet. Du får dock inte den förmån som introduceras i denna uppdatering.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.