Beskrivning av registernyckeln RunOnceEx

Gäller för: Ingen

Viktigt: denna artikel innehåller information om hur du ändrar registret. Innan du ändrar i registret bör du se till att säkerhetskopiera den och se till att du förstår hur du återställer registret om det uppstår problem. Information om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning


Den här artikeln beskrivs funktionerna i registernyckeln RunOnceEx.

Mer information


RunOnceEx har följande funktioner:
  • Status - en dialogruta visas medan objekt i registernyckeln bearbetas. Transaktioner som ska bearbetas är grupperade i avsnitt och dialogrutan markeras det aktuella avsnittet bearbetas. Du kan inaktivera funktionen status dialog rutan.
  • Prestanda - flesta av kommandona i registernycklarna Run och RunOnce skapa separata processer som är ineffektivt. Registernyckeln RunOnceEx kan inte skapa separata processer. Registernyckeln RunOnceEx stöder också en beroendelistan DLL: er som förblir laddat medan alla avsnitt eller vissa av avsnitten bearbetas.
  • Felhantering - om ett undantag inträffar när du anropar en funktion i en DLL-fil, undantaget inträffade och en dialogruta visas för användaren. Du kan undvika den här dialogrutan för fel med en flagga i registernyckeln RunOnceEx. Du kan också ange en flagga för att aktivera logga fel och genomförande av registernyckeln RunOnceEx.
  • Deterministic - registernyckeln RunOnceEx Sortera poster och avsnitt i alfabetisk ordning för att tvinga en deterministic ordning.