Felmeddelande om att filen inte kan öppnas i Windows Media Player

Symptom

När du skriver in namnet på en fil som ska spelas upp med Windows Media Player visas ett eller flera av följande felmeddelanden:

Det går inte att öppna filen (Fel=80040216)
Det går inte att öppna 'http://Servernamn/Sökväg/Filnamn.asf'. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta och försök igen.(Fel=80070002)
Det går inte att öppna '\\Server\Katalog\Filnamn'. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta och försök igen. (Fel=80070035)
Det går inte att öppna '\\Server\Filnamn'. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta och försök igen. (Fel=80070043)
Det går inte att öppna 'protokoll://server/katalog/filnamn'. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta och försök igen. (Fel=80070005)
Den angivna sökvägen är felaktig (Fel=800700A1)
Servern eller proxyservern kunde inte hittas (Fel=800C0005)
Protokollet är okänt, och inga matchande inpluggbara protokoll har angetts. (Fel=800C000D)
Den angivna strömtypen kan inte kännas igen. (Fel=C00D07E2)
Det går inte att hitta angiven fil. (Fel=C00D001A)
Du har inte tillgång till platsen eller filen. (Fel 80070005)

Orsak

Det gick inte att hitta filnamnet. Namnet är sannolikt felstavat, eller så är sökvägen till filen felaktig. Det finns många sätt att skapa en sökväg till en fil. Vilken metod som används beror på hur du försöker komma åt multimedieinnehållet. Nedan finner du exempel på korrekt syntax för vanliga metoder att komma åt multimediefiler.

Mer Information

Så här spelar du upp en multimediefil som finns på din egen dator

Enhetsbeteckning:\Katalognamn\Filnamn

Enhetsbeteckning är bokstaven för den disk där multimediefilen finns (vanligen C:\). Katalog är mappen där multimediefilen finns. Observera att omvända snedstreck används mellan varje katalognamn och kolonet efter enhetsbeteckningen. Filnamn är namnet på multimediefilen. Enhetsbeteckning och Filnamn är obligatoriska delar av sökvägen. Katalognamn är valfritt, beroende på var multimedieinnehållet är lagrat.


Så här spelar du upp en multimediefil som finns på webben

Protokoll://Domännamn/Katalognamn/Filnamn

Protokoll är en uppsättning format och procedurer som gör att datorer kan utbyta information. Bland de protokoll som används i Windows Media Player ingår HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och MMS (Microsoft Media Server). Katalognamn är valfritt, beroende på var multimediefilerna finns på webbplatsen. Filnamn är namnet på multimediefilen. Observera att protokollet följs av ett kolon och två snedstreck, och att ett snedstreck används mellan varje mappnamn och filnamnet. Protokoll, Domännamn och Filnamn är obligatoriska delar av sökvägen. Katalognamn är valfritt, beroende på var multimedieinnehållet är lagrat.


Så här spelar du upp en multimediefil som finns i ett lokalt nätverk

\\Servernamn\Resursnamn\Filnamn

Servernamn är namnet på datorn i det lokala nätverket där multimediefilen finns. Resursnamn är den delade mappen på servern där multimediefilen finns. Filnamn är namnet på multimediefilen. Observera att det står två omvända snedstreck före Servernamn och ett omvänt snedstreck mellan varje mappnamn och filnamnet. Servernamn, Resursnamn och Filnamn är obligatoriska delar av sökvägen.


Så här spelar du upp en multimediefil som finns i ett nätverk med hjälp av ett protokoll

Protokoll://Servernamn/Resursnamn/Filnamn

Protokoll är en uppsättning format och procedurer som gör att datorer kan utbyta information. Bland protokollen som används i Windows Media Player ingår HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och MMS (Microsoft Media Server). Servernamn är namnet på datorn i nätverket där multimediefilen finns. Resursnamn är namnet på den delade mappen på servern där multimediefilen finns. Filnamn är namnet på multimediefilen. Observera att protokollet följs av ett kolon och två snedstreck, och att ett snedstreck används mellan varje mappnamn och filnamnet. Protokoll, Servernamn, Resursnamn och Filnamn är obligatoriska delar av sökvägen.

Lösning

Kontrollera att filnamnet är rättstavat och att sökvägen till filen är korrekt. Försök sedan spela upp filen igen. Om felmeddelandet visades när du klickade på en länk på en webbsida, kan du kontakta innehållsleverantören och be att få en uppdaterad länk.Observera att felmeddelandet även kan visas om du spelar upp en ASX-fil som refererar till en obefintlig sökväg. (Detta kan eventuellt bero på att innehåll på värdplatsen har ordnats om.) Sökvägen till ASX-filen är korrekt. Problemet är att en inbäddad sökväg i ASX-filen inte längre är korrekt. Det hjälper inte att skriva sökvägen till ASX-filen igen.
Egenskaper

Artikel-id: 234292 – senaste granskning 17 maj 2011 – revision: 1

Feedback