Det går inte att upprätta en anslutning med Media Player till servern

Symptom

När du försöker använda Windows Media Player för att spela upp en fil som finns på en fjärrdator, kan det hända att ett eller flera av följande felmeddelanden visas:

Det gick inte att ansluta till servern. (Fel=C00D0006)
Servern svarade inte. (Fel=C00D0013)
Gränsen för serversessionen har överskridits. (Fel=C00D000F)

Orsak

Detta problem kan uppstå om fjärrdatorn är alltför upptagen för att kunna svara på din filbegäran på rätt sätt.

Lösning

Lös problemet genom att försöka spela upp filen vid ett senare tillfälle.

Mer Information

Problemet uppstår oftare på mycket populära webbplatser och på webbplatser med långsamma servrar.
Egenskaper

Artikel-id: 235901 – senaste granskning 30 sep. 2003 – revision: 1

Feedback