Det går inte att flytta eller byta namn på mappen Documents and Settings

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

Om du försöker flytta eller byta namn på mappen "Documents and Settings" i Windows visas följande felmeddelande:
"Documents and Settings är en Windows-systemmapp som krävs för att Windows ska kunna köras. Det går inte att flytta den eller byta namn på den."

Orsak

Detta är avsiktligt.

Lösning

Så här anger du en annan mapp för mappen "Documents and Settings" under installationen:
 1. Använd växeln /UNATTEND med Winnt.exe eller Winnt32.exe och infoga följande post i filen Unattend.txt, där z:\mappnamn är önskad sökväg och önskat mappnamn:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mappnamn
 2. Installera Windows. Sökvägen du anger i filen Unattend.txt används i stället för standardmappen "Documents and Settings".
Om du vill veta mer om obevakad installation av Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

183245 Skillnader mellan installationsparametrar i Windows NT 4.0 och Windows 2000

Mer Information

Obs! Följande avsnitt innehåller information om en konfiguration som inte stöds av Microsoft. Konfigurationen är endast avsedd som information, och Microsoft garanterar inte att den fungerar korrekt.


VARNING! Microsoft avråder bestämt från byte av namn på systemmappar, eftersom det kan leda till ett katastrofalt systemfel eller en instabil dator. Säkerhetskopiera systemet innan du försöker utföra de här åtgärderna.


Så här byter du namn på eller flyttar mappen "Documents and Settings":

För en viss användare

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Obs! Med den här metoden flyttas inte viktiga Windows-komponenter. Använd den om du bara vill flytta data för en viss användare.


Så här anger du en annan mapp för mappen "Documents and Settings" efter installation av Windows för en viss användare:
 1. Identifiera användarens profilsökväg. Det finns två sätt att identifiera profilsökvägen: genom inställningarna för användarsökvägen eller genom användar-SID. Användar-SID bör utnyttjas i första hand.
  • Användar-SID-metoden
   1. Använd verktyget GETSID från Windows Server Resource Kit för att ta reda på SID. Syntaxen är följande eller liknande:
    GETSID \\SERVER1 Användarnamn \\SERVER1 Användarnamn
   2. När du har tagit reda på SID använder du Regedit.exe eller Regedt32.exe för att välja användarens SID under följande registernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Inställning för användarsökväg
   1. Logga in på datorn som användaren och skriv sedan SET vid en kommandotolk. Anteckna inställningen för USERPROFILE och stäng kommandotolksfönstret.
   2. Logga in som datoradministratör.
   3. Använd Registereditorn för att lägga till inställningen USERPROFILE i följande registernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Klicka på registernyckeln och sedan på SökRedigera-menyn.
   5. I rutan Sök efter skriver du värdet för inställningen USERPROFILE och klickar på Sök nästa.
 2. Ändra värdet ProfileImagePath till den nya sökvägen du vill ha i registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Avsluta Registereditorn och logga in som användaren. Skriv SET vid kommandotolken och kontrollera att sökvägen har ändrats.

Hela mappen

Obs! Med den här metoden flyttas viktiga Windows-komponenter. Använd den bara om du vill flytta eller byta namn på mappen "Documents and Settings" och inte kan använda filen Unattend.txt för att ändra namnet under installationen.


Så här anger du en annan mapp för hela mappen "Documents and Settings", inklusive viktiga systemkomponenter:
 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Skapa en ny mapp.
 3. Öppna den aktuella mappen "Documents and Settings".
 4. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
 5. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar, och avmarkera sedan kryssrutorna Dölj filnamnstillägg för registrerade filtyper och Dölj skyddade operativsystemfiler.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på alla nya mappar, utom den inloggade användarens mapp, och dra dem till den nya mappen.
 8. Dubbelklicka på System på Kontrollpanelen och klicka sedan på fliken Användarprofiler.
 9. Kopiera den aktuella användarens profil till den nya mappen.
 10. Klicka på OK, stäng Kontrollpanelen, logga ut och logga in på datorn som administratör igen.
 11. Klicka på SökRedigera-menyn i Registereditorn.
 12. Skriv documents and settings och klicka på Sök.
 13. Byt ut data eller byt namn på värdet eller registernyckeln till den nya sökvägen för alla registernycklar och värden som innehåller den ursprungliga sökvägen.Obs! Om du inte gör ändringen för alla instanser i registret startar datorn kanske inte. Det är absolut nödvändigt att du uppdaterar alla registernycklar och värden med den nya sökvägen.

 14. Starta om datorn.
 15. Du kan nu utan problem ta bort den ursprungliga mappen "Documents and Settings".
Obs! Om du söker i registret efter "Documents and Settings" hittar du ett strängvärde i följande undernyckel: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Strängvärdet är \Enhet\HårddiskVolymnr\Documents and Settings. Ändra det inte. När du är klar med sökningen efter "Documents and Settings" söker du även efter det korta filnamnet "Docume~1". Ändra sökvägen för dessa resultat.
Egenskaper

Artikel-id: 236621 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback