Problem med att avsluta Windows 98, andra utgåvan

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnitten "Återställa registret" i Regedit.exe och "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.

Sammanfattning

Denna artikel handlar om felsökning av problem med avslutning och omstart av enbart Windows 98, andra utgåvan, inte Microsoft Windows 98. Om du vill veta mer om felsökning av problem med avslutning av Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

202633 How to Troubleshoot Windows 98 Shutdown Problems
Följande ämnen diskuteras i denna artikel:

Mer Information

När Windows 98, andra utgåvan, inte avslutas korrekt kan det verka sluta svara (låsa sig) i flera minuter medan följande meddelande visas på skärmen:
Vänta medan datorn stängs av
Det kan också hända att du ser en tom skärm och en blinkande markör, eller så kan datorn startas om i stället för att stängas av.

Tillägget för avslutning av Windows 98, andra utgåvan

Microsoft har publicerat ett tillägg för avslutning av Windows 98, andra utgåvan, med lösningar på avslutningsproblem på datorer med vissa maskinvaru- och programkonfigurationer. Här ingår att datorer startar om eller låser sig när de stängs av.

Microsoft rekommenderar följande åtgärder för felsökning som beskrivs i denna artikel. Om det fortfarande är problem med att stänga av datorn efter åtgärderna i denna artikel, föreslår Microsoft att denna uppdatering används. Om du vill veta mer om hur man skaffar tillägget för avslutning av Windows 98, andra utgåvan, kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

239887 Availability of Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement
Obs! När du använder detta tillägg visas inte längre alternativet Inaktivera snabb avslutning på fliken Avancerat i Msconfig.exe.

Felsökning

Information om felsökning av problem med att avsluta Windows 98, andra utgåvan, finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
202633 How to Troubleshoot Windows 98 Shutdown Problems

Vanliga orsaker till avslutningsproblem

Problem med att avsluta Windows 98, andra utgåvan, kan orsakas av något av följande:
 • Registernyckeln för snabb avslutning är aktiverad.
 • Det finns en skadad Avsluta Windows-ljudfil.
 • Ett program eller ett minnesresident program (TSR) avslutas inte på rätt sätt.
 • En drivrutin som är inkompatibel, skadad eller i konflikt har laddats.
 • Det finns en inkompatibel inställning för avancerade energisparfunktioner (APM) eller ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Det finns en inkompatibel konfigurationsinställning för BIOS (Basic Input/Output System).
 • Datorn innehåller felaktigt konfigurerad eller skadad maskinvara.
 • Det finns ett grafikkort som inte har tilldelats en IRQ i realläge.
Obs! I Windows 98, andra utgåvan, ingår de senaste uppdateringarna för ACPI, OnNow och APM. Dessutom har den kod för snabb avslutning som implementerades genom den första utgåvan av Windows 98 tagits bort för att stödja dessa nya funktioner.

Även om det ingår många nya drivrutiner i Windows 98, andra utgåvan, har inte alla tillverkare haft möjlighet att uppdatera drivrutinerna för sin maskinvara. Vissa befintliga datorer eller enheter kan kräva en uppdaterad BIOS eller drivrutin för att helt stödja Windows 98, andra utgåvan.

Kända problem

IRQ-styrning

Genom detta alternativ kan flera PCI-enheter dela på samma avbrottsbegäranrad (IRQ). Om BIOS inte är helt kompatibel kan detta alternativ medföra att datorn inte stängs av på rätt sätt, även om två eller flera enheter inte delar på en IRQ. Så här inaktiverar du IRQ-styrning för PCI-bussen:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på System.
 2. Klicka på Systemenheter på fliken Systemhanteraren.
 3. Dubbelklicka på PCI-buss och avmarkera sedan kryssrutan Använd IRQ-styrning på fliken IRQ-styrning.
 4. Klicka på OK, därefter på OK igen och starta sedan om datorn.
 5. När du har startat om datorn försöker du stänga av den igen.
Om det lyckas behöver du kanske ändra BIOS-konfigurationen eller så behöver du en BIOS-uppdatering. Information om hur du gör får du från BIOS-tillverkaren.

Resume on Ring and LAN

Om funktionen "Resume on Ring and LAN" i datorns BIOS inaktiveras kan det lösa vissa avslutningsproblem. Information om hur du gör får du från dator- eller BIOS-tillverkaren.

Plug and Play-BIOS

I vissa fall kommunicerar inte BIOS och Windows korrekt med datorns maskinvara under avslutningsprocessen. Windows 98, andra utgåvan, kan konfigureras så att det bortser från närvaron av en Plug and Play-BIOS och kommunicerar direkt med maskinvaran.

Obs! Använd denna metod endast för testning. Om Plug and Play-BIOS lämnas inaktiverad kan viss maskinvara upphöra att fungera.

Så konfigurerar du Windows så att Plug and Play-BIOS inte används:
 1. Starta om datorn och håll CTRL intryckt tills Start-menyn i Windows 98 visas.
 2. Välj Endast MS-DOS-prompt.
 3. Skriv följande rad vid MS-DOS-prompten.
  cd \windows\system
 4. Byt namn på filen Bios.vxd till Bios.old.
 5. Starta om datorn.
 6. Försök avsluta Windows när datorn har startat om.
Om datorn stängs av korrekt är det sannolikt att system-BIOS bidrar till avstängningsproblemen. Kontakta moderkorts- eller BIOS-tillverkaren för en eventuell uppdatering.

Om du vill veta mer om datorns BIOS kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

299697 General Computer Basic Input/Output System Overview

NVRAM/ESCD

Det finns speciella inställningar för samverkan mellan BIOS och Windows under start och avstängning. Kontrollera detta genom att inaktivera NVRAM/ESCD-uppdateringsfunktionen för att se om detta löser avstängningsproblemet. Gör så här:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på System.
 2. Klicka på Systemenheter på fliken Enhetshanteraren.
 3. Klicka på Plug and Play BIOS och markera sedan kryssrutan Inaktivera uppdateringar av NVRAM / ESCD på fliken Inställningar.
 4. Klicka på OK, därefter på OK igen och starta sedan om datorn.
 5. När du har startat om datorn försöker du stänga av den igen.

Registernyckeln för snabb avslutning är aktiverad

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du använder Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.

I Microsofts verktyg för systemkonfiguration finns en möjlighet att inaktivera snabb avslutning. Om detta alternativ inte är inställt i Windows 98, andra utgåvan, kan det hända att datorn startas om i stället för att stängas av. Lös problemet genom att ändra värdet för FastReboot från 1 till 0 i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
Obs! När du använder tillägget för avslutning av Windows 98, andra utgåvan, visas inte längre alternativet Inaktivera snabb avslutning på fliken Avancerat i Msconfig.exe.

Antivirusprogram

Om du har ett antivirusprogram som är konfigurerat för genomsökning av diskettenheten när datorn stängs av, kan det hända att datorn slutar svara. Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

231666 Antivirus Program Causes Computer to Stop Responding When You Shut Down

Ersätta filen Configmg.vxd

Microsoft har fått veta att vissa kunder har ersatt versionen av Configmg.vxd för Windows 98, andra utgåvan, med versionen för Windows 98 för att lösa avslutningsproblem. Microsoft avråder bestämt från detta. Det är en metod som inte har testats och som kan medföra allvarliga felmeddelanden, CPI-fel och maskinvarufel. Tillägget för avslutning av Windows 98, andra utgåvan, identifierar om rätt version av filen Configmg.vxd har installerats och ersätter tidigare versioner med versionen för Windows 98, andra utgåvan.Funktioner under avslutningsprocessen

I Windows 98, andra utgåvan, ingår många funktioner under avslutningsprocessen, däribland:
 • Slutförande av alla diskskrivningsfunktioner.
 • Tömning av diskcachen.
 • Körning av Avsluta Windows-koden för stängning av alla program som körs.
 • Överföring av alla drivrutiner för skyddat läge till realläge.


Om du inte hittar ditt problem med avslutning i denna artikel kan du läsa fler artiklar på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 238096 – senaste granskning 12 maj 2007 – revision: 1

Feedback