Så här felsöker du problem med Internet-anslutningsdelning

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du felsöker problem med Internet-anslutningsdelning på datorer med Windows 98, andra utgåvan.

Mer Information

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Med hjälp av Internet-anslutningsdelning kan du dela en Internet-anslutning mellan två eller flera datorer. Innan du installerar eller använder Internet-anslutningsdelning bör du kontakta din Internet-leverantör eller läsa Internet-leverantörens villkor för användning och ta reda på om du får dela din anslutning.


Om du vill veta mer om Internet-anslutningsdelning kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
234815 Description of Internet Connection Sharing
Så här installerar du Internet-anslutningsdelning
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till/ta bort program.
 2. Klicka på Internet-verktyg på fliken Installationsprogram för Windows, och klicka sedan på Information.
 3. Markera kryssrutan Internet-anslutningsdelning, klicka på OK och klicka sedan på OK igen.
 4. Följ anvisningarna i guiden.
Obs! Du bör endast installera Internet-anslutningsdelning på den dator som du använder när du ansluter till Internet. Denna dator kallas värddatorn. De övriga datorerna i det lokala nätverk (LAN) som ansluts till Internet med hjälp av värden kallas klientdatorer.

Om du vill veta mer om kraven för Internet-anslutningsdelning, kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
230140 Only One Internet Connection Sharing Host Is Required on a LAN
Obs! Termen "///dial-up adapter//drivrutin för fjärranslutning///" används i denna artikel om modem. Termen kan också syfta på en ISDN- eller ADSL-enhet (Integrated Services Digital Network respektive Asymmetric Digital Subscriber Line).

Värdkonfiguration

När du felsöker Internet-anslutningsdelning bör du kontrollera att rätt komponenter är installerade på värden. Kontrollera att följande två komponenter visas i Nätverksegenskaper, där kort är ///dial-up adapter//drivrutinen för fjärranslutning/// eller nätverkskortet:

 • TCP/IP(delad)->kort
 • TCP/IP(hem)->kort
Så här kontrollerar du om komponenterna visas i Nätverksegenskaper
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverk.
 2. Granska rutan Följande nätverkskomponenter finns installerade på fliken Konfiguration, och kontrollera att både TCP/IP (delad) och TCP/IP (hem) finns med.
Om någon av komponenterna visas i Nätverksegenskaper men saknar uppgiften (hem) och (delad), har Internet-anslutningsdelning inte installerats korrekt och fungerar inte korrekt. Det kan hända att du måste ta bort och installera om Internet-anslutningsdelning för att lösa detta problem.

Om du vill veta mer om objekten för Internet-anslutningsdelning kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
236465 Description of How ICS Appears in Network Properties
Komponenten TCP/IP (delad) ska vara det kort som du använder när du ansluter till Internet, och komponenten TCP/IP (hem) ska vara det kort som du använder när du ansluter till ditt lokala nätverk. Om komponenten TCP/IP(delad) inte finns med i rutan Följande nätverkskomponenter finns installerade, går det inte att ansluta värd- och klientdatorerna till Internet. Om komponenten TCP/IP(hem) inte finns med i rutan Följande nätverkskomponenter finns installerade, går det kanske inte att upprätta en anslutning mellan värd- och klientdatorerna i det lokala nätverket.

Obs! Om du vet vilket kort du använder när du ansluter till Internet respektive det lokala nätverket, kan du hoppa över följande avsnitt, Så här avgör du vilket kort som är TCP/IP (delad) och TCP/IP (hem).

Avgöra vilket kort som är TCP/IP (delad) och TCP/IP(hem)

 • Standardfjärranslutningar

  För en standardfjärranslutning ska Microsoft-drivrutinen för fjärranslutning visas i Nätverksegenskaper. Du kan fastställa om fjärranslutning används för anslutning till Internet genom att kontrollera om en ikon för Internet-leverantören visas i mappen Fjärranslutning. Visa mappen Fjärranslutning genom att dubbelklicka på Den här datorn och sedan på mappen Fjärranslutning.

  För en standardfjärranslutning ska följande komponenter visas i Nätverksegenskaper för värddatorn:

  • TCP/IP (delad)->drivrutin för fjärranslutning
  • TCP/IP(hem)->nätverkskort
  • Nummersändaranslutningar för tredje part

  Du kan kontrollera om du använder en nummersändare från en annan leverantör när du ansluter till Internet genom att kontrollera om nummersändaren visas i Nätverksegenskaper. Om Internet-anslutningsdelning ska fungerar på rätt sätt med en nummersändare från en annan leverantör, måste en 32-bitars drivrutin för fjärruppringning användas i nummersändarprogrammet. Vissa Internet-leverantörer använder en egen nummersändare för anslutning till Internet, till exempel America Online (AOL).

  För en nummersändaranslutning för en annan leverantör ska följande komponenter visas i Nätverksegenskaper för värddatorn:Nummersändardrivrutin från annan leverantör är namnet på nummersändardrivrutinen från en annan leverantör och är namnet på nätverkskortet:

  • TCP/IP (delad)->Nummersändardrivrutin från annan leverantör
  • TCP/IP (hem)->Nätverkskort

  Om du vill veta mer om användning av nummersändare från andra leverantörer med Internet-anslutningsdelning, kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  230233 Använda AOL med Internet-anslutningsdelning
  229978 ICS Cannot Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  Obs! För enheter där ett nätverkskort används registrerar vissa Internet-leverantörer kortadressen, som ofta anges som nätverkskortets "MAC-adress". Det kan hända att Internet-leverantören bara låter dig ansluta till Internet med detta nätverkskort. Om du vill använda ett annat nätverkskort, behöver du kanske kontakta Internet-leverantören och be om hjälp.
 • Envägsenheter

  För envägsenheter, t ex envägskabelmodem, behöver du ha en anslutning till en källa när du vill skicka data och en annan anslutning när du vill ta emot data. Internet-anslutningsdelning fungerar inte korrekt med denna typ av konfiguration.Om du vill veta mer om envägskort kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  231648 ICS Does Not Function with Unidirectional Adapters
 • Tvåvägskabelmodem

  För tvåvägskabelmodem krävs ett nätverkskort för värddatorn. Denna konfiguration kräver att du installerar två nätverkskort i datorn: ett för kabelmodemet och ett för det lokala nätverket.

  För en kabelmodemanslutning ska följande komponenter visas i Nätverksegenskaper på värddatorn. Här är TCP/IP (delad) det nätverkskort som är anslutet till kabelmodemet, och TCP/IP (hem) är det nätverkskort som är anslutet till det lokala nätverket:
  • TCP/IP (delad)->nätverkskort1
  • TCP/IP (hem)->Nätverkskort2

 • ADSL-enheter

  För en extern ADSL-enhet (Asymmetric Digital Subscriber Line) krävs att ett nätverkskort är installerat i värddatorn. Denna konfiguration kräver att du installerar två nätverkskort i datorn: ett för kabelmodemet och ett för det lokala nätverket.

  För en anslutning med en extern ADSL-enhet ska följande komponenter visas i Nätverksegenskaper på värddatorn. Här är TCP/IP (delad) det nätverkskort som är anslutet till ADSL-enheten, och TCP/IP (hem) är det nätverkskort som är anslutet till det lokala nätverket:

  • TCP/IP (delad)->nätverkskort1
  • TCP/IP (hem)->Nätverkskort2

  Obs! För en intern ADSL-enhet används standarddrivrutinen för fjärranslutning vid anslutning till Internet. Interna ADSL-enheter bör fungera likadant som standardfjärranslutningar. Detta kan även gälla externa ADSL-enheter, exempelvis sådana för anslutning via USB-portar. Vanligtvis visas en hänvisning till PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) eller PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). Du bör även se TCP/IP (delad), drivrutin för fjärranslutning (enligt ovan) eller Modemanslutningar.

  Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  273587 How to Configure ICS for Use with DSL Connections That Use PPPoE
  265728 Internet Connection Sharing Requires Two Network Adapters
 • ISDN-enheter
  Både för interna och externa ISDN-enheter (Integrated Services Digital Network) används standarddrivrutinen för fjärranslutning vid anslutning till Internet. ISDN-enheter bör fungera likadant som standardfjärranslutningar.

Använda filen Icssetup.log

Om du vill fastställa vilka kort som guiden Internet-anslutningsdelning har identifierat som möjliga delad- och hem-kort, kan du kontrollera filen Icssetup.log i Windows-mappen. Guiden Internet-anslutningsdelning söker efter möjliga kort i listan över kort i Nätverksegenskaper. Om det uppstår några problem bör kontrollera, att alla dessa kort även visas under Nätverkskort i Enhetshanteraren.

Obs! I guiden Internet-anslutningsdelning identifieras aldrig en drivrutin för fjärranslutning som hem-kortet.

Exempel på filen Icssetup.log

Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999
Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter
Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a
candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate
Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Loaded external adapter: Dial-Up Adapter

Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

TCP/IP (hem) och TCP/IP (delad) visas vid fel kort

Gör så här när du vill lösa problemet:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på ///Sharing//Dela ut/// på fliken Anslutningar.
 3. Välj kortet för Internet-anslutningen i listan under
  Anslut till Internet med.
 4. Välj kortet för det lokala nätverket i listan under
  Anslut till hemnätverket med.
 5. Klicka på OK, på OK igen och starta om datorn när du uppmanas till det.
Om knappen ///Sharing//Dela ut/// inte är tillgänglig, kan det bero på fel versioner av filerna Inetcpl.cpl och Inetcplc.dll. Om du vill veta mer om detta problem kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
236152 No Sharing Button After Installing Internet Connection Sharing
Obs! Om du tar bort eller installerar om några komponenter som visas i Nätverksegenskaper på värddatorn, behöver du också ta bort och installera om Internet-anslutningsdelning.

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Bara en TCP/IP-komponent visas i Nätverksegenskaper

Detta kan inträffa om en eller flera registernycklar är skadade. Lös problemet så här:
 1. Skriv ned beskrivningen av samtliga kort i Nätverksegenskaper.
 2. Öppna följande registernyckel i Registereditorn:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  där <nnnn> är ett inkrementellt fyrsiffrigt nummer som börjar med 0000.
 3. Ta bort alla nycklar där posten DeviceDesc inte stämmer med beskrivningen av något av korten i Nätverksegenskaper.

  Om det finns flera nycklar för samma kort i Nätverksegenskaper, tar du bort alla nycklarna och tar sedan bort och installerar om kortet i Enhetshanteraren. Ta bort kortet i Nätverkshanteraren genom att klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på System, klicka på fliken Enhetshanteraren, dubbelklicka på Nätverkskort, klicka på kortet och sedan klicka på Ta bort.Obs! Du kan behöva den ursprungliga drivrutinsdisketten eller programmet när du ska installera om kortet, efter att du har tagit bort det från Enhetshanteraren.

TCP/IP (delad)- och TCP/IP (hem)-komponenter saknas

Detta problem kan uppstå om filen Iphlpapi.dll file är av fel version eller skadad.

Lös problemet genom att hämta en ny version av filen från CD-ROM-skivan med Windows 98, andra utgåvan, och ta sedan bort och installera om Internet-anslutningsdelning. Gör följande när du vill hämta filen Iphlpapi.dll:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv in sfc.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Hämta en fil från installationsdisketten.
 3. Skriv in iphlpapi.dll i rutan
  Ange systemfilen som ska återställas, och klicka sedan på Start.
 4. Skriv in enhetsbeteckningen och sökvägen till källmappen på CD-ROM-skivan med Windows 98, andra utgåvan, i rutan Återställ från.
 5. Skriv in den fullständiga sökvägen till mappen \Windows\System i rutan Spara filen i (till exempel C:\Windows\System), och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på OK när du tillfrågas om du vill använda standardmappen för säkerhetskopia.
 7. Klicka på OK och avsluta Systemfilsgranskaren.
 8. Ta bort och installera om Internet-anslutningsdelning

Aktivera DHCP-tjänster på värden

Utan en riktig IP-adress kan klienten inte kommunicera med värden. Om klientdatorn inte erhåller en IP-adress från värden, kan det hända att DHCP-tjänsten inaktiveras. Gör följande när du vill aktivera DHCP-tjänsterna på värddatorn:
 1. Öppna mappen Tools\MTSutil\ICS på CD-ROM-skivan med Windows 98, andra utgåvan.
 2. Högerklicka på filen Dhcp_on.inf, och klicka sedan på Installera.
 3. Starta om Windows.

Klientkonfiguration

Konfigurera en klient för DHCP

Gör följande när du vill konfigurera klientdatorn så att den erhåller en IP-adress från värddatorn:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverk.
 2. Klicka på den TCP/IP-komponent som är installerad för nätverkskortet i ditt lokala nätverk.
 3. Klicka på Egenskaper.
 4. Klicka på Erhåll en IP-adress automatisktpå fliken IP-adress.
 5. Klicka på Använd DHCP for WINS-namnupplösning på fliken WINS-konfiguration.
 6. Ta bort alla eventuella gateways på fliken Gateway.
 7. Klicka på Inaktivera DNS på fliken DNS-konfiguration.
 8. Klicka på OK, på OK igen och sedan på Ja, om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om du föredrar att tilldela klient-IP-informationen manuellt, eller tycker att DHCP inte fungerar korrekt, kan du läsa Tilldela en statisk IP-adress nedan.

Tilldela en statisk IP-adress

Innan du tilldelar en statisk IP-adress behöver du information om DNS-konfiguration från Internet-leverantören. Du kan också klicka på Start på värddatorn, klicka på Kör, skriva winipcfg och sedan klicka på OK. Klicka på ICShare Adapter, klicka på Mer info, anteckna DNS-serverns adress och klicka sedan på OK. Gör följande när du har tagit reda på DNS-inställningen:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverk.
 2. Klicka på den TCP/IP-komponent som är installerad för nätverkskortet i ditt lokala nätverk.
 3. Klicka på Egenskaper.
 4. Klicka på Ange en IP-adress på fliken IP-adress.
 5. Skriv 192.168.0.x (där x är ett tal mellan 2 och 254) i rutan IP-adress.

  Obs! IP-adressen ska vara en adress som inte används för tillfället på någon annan dator i det lokala nätverket.
 6. Skriv 255.255.255.0 i rutan Nätmask.
 7. Klicka på Inaktivera WINS-namnupplösning på fliken WINS-konfiguration.
 8. På fliken Gateway skriver du 192.168.0.1 i rutan Ny gateway och klickar sedan på Lägg till.
 9. Klicka på Aktivera DNS på fliken DNS-konfiguration, och skriv sedan in värddatorns namn i rutan Värd.

  Obs! Rutan Domän kan lämnas tom. Observera att datornamnet är skiftlägeskänsligt.
 10. Skriv VÄRD-datorns IP-adress (vanligen 192.168.0.1) i rutan
  Sökordning för DNS-servrar, och klicka sedan på Lägg till.Obs! Om det inte fungerar med värdens IP-adress, kan du prova med IP-adressen till Internet-leverantörens DNS-server.

 11. Klicka på OK, på OK igen och sedan på Ja, om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om du vill veta mer om hur du tilldelar en statisk IP-adress, kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
230150 How to Configure a Permanent IP Address for Network Devices

Värden ansluter till Internet men inte klienten

När värden är ansluten till Internet kan du prova anslutningarna till det lokala nätverket och Internet genom följande åtgärder:
 • Använd verktyget Winipcfg.

  Gör följande om du vill använda verktyget Winipcfg när du vill verifiera IP-adressen:

  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv winipcfg och klicka sedan på OK.
  2. Markera nätverkskortet i rutan Ethernet kortinformation.
  3. Klicka på Frigör, Förnya och OK.
  Om nätverkskortets IP-adress är 192.168.0.x (där x är ett tal mellan 2 och 254), har klienten erhållit en IP-adress från värden.


  Om klienten inte erhåller en IP-adress från värden, kan det hända att du måste aktivera DHCP-tjänsten på värden eller tilldela klienten en statisk IP-adress manuellt.

 • Pinga värdens IP-adress

  Gör följande om du vill kontrollera TCP/IP-funktionen med hjälp av kommandot Ping:
  1. Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan på MS-DOS-prompt.
  2. Skriv ping 192.168.0.1 vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  3. Skriv exit vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR när du vill komma tillbaka till Windows.
  Om du får ett svar kan klientdatorn kommunicera med värddatorn över det lokala nätverket med hjälp av TCP/IP.

  Om du inte får något svar felsöker du problemet som ett allmänt problem med nätverksanslutning i Windows. Om du vill veta mer om hur du felsöker problem med nätverksanslutning i Windows, kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  192534 Troubleshooting Windows 95/98 Network Connection Problems
 • Pinga en IP-adress på Internet

  Om du ska kunna pinga en IP-adress till en webbplats på Internet behöver du först få adressen från värden. Gör följande om du vill ha IP-adressen till en webbplats:

  1. Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan på MS-DOS-prompt.
  2. Skriv ping <webbplatsens namn> (där <webbplatsens namn> är URL (Uniform Resource Locator) för en webbplats) vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR.Obs! Det kan hända att vissa webbplatser (till exempel www.microsoft.com) inte svarar. Försök i så fall med en annan webbplats.

  3. Om webbplatsen svarar ska följande meddelande visas:
   pinging <webbplatsens namn> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   där <webbplatsens namn> är URL-adressen för en webbplats och xxx.xxx.xxx.xxx är IP-adressen till webbplatsen.
  4. Skriv ned denna IP-adress för senare bruk.
  Gör följande när du har fått IP-adressen till en webbplats på Internet och vill testa TCP/IP-anslutningen på klienten:

  1. Klicka på Start på klientdatorn, peka på Program och klicka sedan på MS-DOS-prompt.
  2. Skriv ping xxx.xxx.xxx.xxx (där xxx.xxx.xxx.xxx är IP-adressen till webbplatsen på Internet) vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR.
  3. Skriv exit vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR när du vill komma tillbaka till Windows.
  Om du får ett svar kan klientdatorn kommunicera med Internet över det lokala nätverket med hjälp av TCP/IP.

  Om du inte får något svar, kan du läsa i avsnittet Värdkonfiguration ovan hur du konfigurerar värddatorn och felsöker problem.


 • Pinga Internet-namnet

  Om klienten kan pinga IP-adressen till en webbplats, kan du använda Internet-namnet när du vill testa DNS-konfigurationen med ping. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan på MS-DOS-prompt.
  2. Skriv ping <webbplatsens namn> (där <webbplatsens namn> är URL-adressen för en webbplats) vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR.

   Obs! Det kan hända att vissa webbplatser (till exempel www.microsoft.com) inte svarar. Försök i så fall med en annan webbplats.
  Om du får ett svar är värden och klientdatorn rätt konfigurerade och fungerar korrekt. Obs! Om det ändå inte går att öppna en webbplats i webbläsaren med hjälp av namnet, kontrollerar du anslutningsinställningarna för webbläsaren. Se till att webbläsaren är konfigurerad för användning av det lokala nätverket vid anslutning, och att inga proxyservrar har konfigurerats.

 • Öppna IP-adressen i webbläsaren

  Gör följande när du vill testa webbläsaren genom att försöka öppna en webbplats med hjälp av IP-adressen:

  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv http://xxx.xxx.xxx.xxx (där xxx.xxx.xxx.xxx är webbplatsens IP-adress), och klicka sedan på OK.
  Om webbplatsen visas fungerar webbläsaren som den ska, och det kan finnas ett problem med DNS-upplösningen (Domain Name Server).


  Om du vill veta mer om konfigurering av DNS kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  229974 Connection Error Messages When You Use ICS with an FQDN
  Om webbplatsen inte visas kan det finnas ett problem med Winsock på datorn.

  Om du vill veta mer om problem med Winsock kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  188952 "Internal Error Occurred" Error Message Using Internet Explorer

Skadade registernycklar

Detta problem kan uppstå om en eller flera registernycklar är skadade. Lös problemet så här:
 1. Skriv ned beskrivningen av samtliga protokoll i Nätverksegenskaper.
 2. Öppna följande nyckel i Registereditorn:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  där nnnn är ett inkrementellt fyrsiffrigt nummer som börjar från 0000.

 3. Kontrollera antalet undernycklar under mappen NetTrans mot antalet instanser av protokoll som installerats i nätverkskonfigurationen. Det ska finnas en undernyckel för varje instans av ett installerat protokoll.


  Om det finns fler nycklar än protokoll i Nätverksegenskaper avinstallerar du Internet-anslutningsdelning, exporterar en kopia av nyckeln NetTrans och tar sedan bort nyckeln NetTrans från registret. Detta kan ta bort alla komponenter från nätverkskonfigurationen utom de installerade korten.
 4. Återskapa nyckeln NetTrans genom att dubbelklicka på Nätverk på Kontrollpanelen och sedan klicka på knappen Lägg till på fliken Nätverkskonfiguration. Klicka på Klient, Lägg till, Klient för Microsoft-nätverk och sedan på OK. När skärmen Nätverkskonfiguration visas igen har standardprotokollet lagts till och nyckeln NetTrans återskapats i registret, så att det bara finns en enda undernyckel för varje installerat protokoll.
 5. Kontrollera registret igen och förvissa dig om att det bara finns en undernyckel NetTrans för varje installerat protokoll. Om så är fallet installerar du Internet-anslutningsdelning på värden igen, och kontrollera om problemet är löst.
Egenskaper

Artikel-id: 238135 – senaste granskning 19 feb. 2003 – revision: 1

Feedback