Ett e-postmeddelande levereras inte om den innehåller otillåtna tecken som kodad i ämnesraden i en Exchange Server 2010-miljö

Gäller för: Exchange Server 2010

Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du har en postlåda för Microsoft Exchange Server 2010.
  • Du kan skicka ett e-postmeddelande till en mottagare genom att använda den här postlådan.
  • Ämnesraden i e-postmeddelandet innehåller stöds inte kodade tecken, till exempel ISO-2022-JP-2-kodade tecken.
I det här fallet är e-postmeddelandet inte har levererats till mottagaren. Dessutom visas inte meddelandet rapport utebliven leverans (NDR).

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom Exchange Server 2010 inte behandla ett e-postmeddelande om ämnesraden innehåller kodade tecken som inte stöds. Dessutom kan inträffar ett undantag när Exchange Server 2010 försöker generera ett meddelande om misslyckad leverans.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2579150 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.