Access Services kan inte bearbeta ett frågeuttryck som baseras på användardefinierade parametrar i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Foundation 2010

Gäller för: SharePoint Server 2010Microsoft SharePoint Foundation 2010

Symptom


Anta att du försöker genomföra en sökning över flera fält med hjälp av Access Services i Microsoft SharePoint Server 2010 eller Microsoft SharePoint Foundation 2010. När du försöker skapa en fråga för ett uttryck som baseras på användardefinierade parametrar Access Services kan inte bearbeta begäran och du får följande felmeddelande i loggen Unified loggning Service (ULS):
Kritisk ett fel uppstod vid kommunikation med undantag för Access-databastjänst Tjänst-URL för Access-databas : den underliggande anslutningen stängdes: en anslutning som förväntades hållas aktiv stängdes av servern.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande uppdateringar:
2276338 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 augusti 2010
2266423 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 augusti 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.