Avstängningstillägg för Windows 98, andra utgåvan

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom

Du kan drabbas av något av följande problem när du väljer ett alternativ i dialogrutan Avsluta Windows.
 • Om du klickar på Stänga av datorn och sedan på OK kan datorn sluta svara (låsa sig) och följande meddelande visas:
  Windows håller på att avslutas.
 • Om du klickar på Starta datorn i MS-DOS-läge och sedan klickar på OK kan datorn låsa sig och en tom skärm visas.
 • Om du klickar på Stänga av datorn eller Starta datorn i MS-DOS-läge och sedan klickar på OK med snabb avslutning aktiverat, kan datorn starta om i stället för att stängas av.

Orsak

Detta kan bero på följande:
 • Datorn kan låsa sig periodvis i avstängningsskärmen, eftersom komponenten Apmbatt.sys inte svarar på meddelandet om avstängning från operativsystemet och kan gå in i en oändlig loop.

  eller
 • Datorn kan låsa sig med en svart skärm på grund av hur IRQ-hållarna för videokortet är konfigurerade vid starten och inaktiveras under avstängning genom Pci.vxd-komponenten.

  eller
 • Det snabbavslutningsalternativ som ändrats av Msconfig.exe innehåller en kodplats där datorn kan starta om i stället för att stängas av på rätt sätt eller avsluta till MS-DOS.
Obs! Tillägget för avstängning uppdaterades i november 1999 som lösning på ett nyupptäckt problem som medförde fortgående avstängningsfel i vissa Windowsinstallationer. På grund av de utökade funktionerna i uppdateringen kan den visas i Windows Update som inte installerad, även om den ursprungliga versionen av tillägget har installerats tidigare.

Lösning

I tillägget för avstängning för Windows 98, andra utgåvan, behandlas avstängningsproblem i datorer med vissa maskinvaru- och programvarukonfigurationer, där Windows 98, andra utgåvan, körs.

Microsoft rekommenderar att du följer anvisningarna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
238096 How to Troubleshoot Windows 98 Second Edition Shutdown Problems
När du har vidtagit de åtgärder som beskrivs i ovanstående artikel och det ändå uppstår problem vid avstängning, kan du hämta och installera tillägget för avstängning för Windows 98, andra utgåvan, på någon av följande Microsoft-webbplatser:

Den engelska versionen av denna programuppdatering ska ha följande filattribut eller senare:

Datum Tid Version Storlek Filnamn
---------------------------------------------------
99-08-11 10:32 4.10.2223 59,392 Msconfig.exe
99-08-11 10:41 4.10.2223 65,919 Pci.vxd
99-08-11 10:46 4.10.2223 4,384 Apmbatt.sys
99-04-23 22:22 4.10.2222 125,057 Configmg.vxd
99-07-22 11:12 240,797 Tshoot98.chm
I uppdateringen från november 1999 lades följande till:

Datum Tid Version Storlek Filnamn
---------------------------------------------------
99-09-28 18:35 4.10.2223 37,547 Vpowerd.vxd

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft Windows 98, andra utgåvan.

Mer Information

Tillägget för avstängning för Windows 98, andra utgåvan, innehåller även en uppdaterad felsökare för start- och avslutningsproblem. Snabbavslutningsalternativet är inte längre tillgängligt i verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe). I denna uppdatering kontrolleras om rätt version av filen Configmg.vxd är installerad på datorn och ersätts tidigare versioner med versionen för Windows 98, andra utgåvan.
Egenskaper

Artikel-id: 239887 – senaste granskning 3 feb. 2011 – revision: 1

Feedback