DBCS-filnamnet i crawla Loggsida kodas oväntat i SharePoint Server 2010 och SharePoint Foundation 2010

Gäller för: SharePoint Server 2010

Symptom


Dubbelbyte-tecken anger DBCS-filnamn saknas från crawlade URL i en Microsoft SharePoint Server 2010-webbplats eller en Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom filnamn på DBCS är kodad på sidan crawla logg och därför kan inte läsas.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande snabbkorrigeringspaket:
2276336 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 augusti 2010
2266423 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 augusti 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.