Förutsättningar för att installera Internet Explorer 9

Sammanfattning

När du installerar Windows Internet Explorer 9 installeras även ytterligare program och komponenter som en del av processen. Detta är förutsättningar för Internet Explorer 9 och detaljerna varierar, beroende på vilket operativsystem som datorn kör. Om vissa av de obligatoriska programmen inte kan installeras automatiskt installeras inte heller Internet Explorer 9. Du måste då manuellt installera den obligatoriska programvaran och de obligatoriska komponenter som beskrivs nedan i denna artikel.

Viktiga överväganden innan du installerar manuellt

Se till att alla viktiga uppdateringar och enheter är installerade och att ingen omstart väntar.
Se till att alla viktiga uppdateringar och enheter är installerade och att ingen omstart väntar.

Kontrollera att du inte använder en förhandsversion av Windows.
Kontrollera att du inte använder en förhandsversion av Windows.


Installera de obligatoriska programmen för Internet Explorer 9 manuellt

Om du har uteslutit de automatiska installationsproblem du undersökte i föregående avsnitt installerar du nu de obligatoriska programmen och komponenterna manuellt. Lös problemet på något av följande sätt, beroende på vilket operativsystem du använder.

För Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

För Windows Vista och Windows Server 2008

Kända problem

Ett felmeddelande kan visas när du försöker installera Internet Explorer 9. Installationsproblem kan ha olika orsaker. Mer information om hur du löser dessa problem finns i Felsöka problem med installation av Internet Explorer 9.
Egenskaper

Artikel-id: 2399238 – senaste granskning 8 jan. 2017 – revision: 1

Windows Internet Explorer 9

Feedback