Inaktivera medieavkänningsfunktionen för TCP/IP i Windows

Sammanfattning

På en Windows-baserad dator som använder TCP/IP kan du använda medieavkänningsfunktionen för att identifiera länktillståndet för nätverksmedier. Ethernet-nätverkskort och nav brukar ha en länklampa som visar anslutningsstatusen. Statusen är samma villkor som Windows tolkar som ett länktillstånd. När ett "frånkopplat" tillstånd identifieras, tas bindningsprotokollen bort från det nätverkskortet tills det är "på" igen. I vissa situationer kan du behöva ange att nätverkskortet inte ska identifiera det här tillståndet. I så fall måste du ändra registret.

Obs! Ethernet-koaxialkabeln 10B2 (RG-58) är inget anslutningsbaserat medium. Windows försöker därför inte identifiera något länktillstånd när den typen av kabel används.

Mer Information

Om du vill att vi ska hindra nätverkskortet från att identifiera ett länktillstånd, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Så här hindrar du nätverkskortet från att identifiera ett länktillstånd.

Obs! NetBEUI-protokollet och IPX-protokollet kan inte användas med medieavkänning.
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Lägg till följande registerpost i Parameters-undernyckeln:
  Namn: DisableDHCPMediaSense
  Data: REG_DWORD (Boolean)
  Värde: 1
  Obs! Den här posten styr funktionssättet hos medieavkänning. Medieavkänningshändelser utlöser som standard en DHCP-klient att utföra en åtgärd. När till exempel en anslutningshändelse inträffar försöker klienten få ett lån. När en frånkopplingshändelse inträffar kan klienten göra gränssnitt och flöden ogiltiga. Om du anger det här datavärdet till 1 ignoreras medieavkänningshändelser av DHCP-klienter och icke-DHCP-klienter.
 4. Starta om datorn.
Obs! Microsoft Windows Server 2003 fungerar med medieavkänning när det används i en serverklustermiljö. Medieavkänningsfunktionen är dock inaktiverad som standard i ett Windows Server 2003-baserat serverkluster och registerposten DisableDHCPMediaSense har ingen effekt. I Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) infördes registerposten DisableClusSvcMediaSense. Den kan du använda för att aktivera medieavkänningsfunktionen på Windows Server 2003-baserade noderna i ett serverkluster. Registerposten DisableClusSvcMediaSense ser ut så här:
Nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Namn: DisableClusSvcMediaSense
Data: REG_DWORD (Boolean)
Standardvärde: 0
Standardvärdet för posten DisableClusSvcMediaSense är 0. Det betyder att medieavkänningsfunktionen är inaktiverad. Om du ändrar värdet för DisableClusSvcMediaSense-posten till 1 kan du använda DisableDHCPMediaSense-posten för att aktivera medieavkänningsfunktionen. Funktionssättet matchar funktionssättet för en Microsoft Windows 2000 Server-klustermiljö.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Egenskaper

Artikel-id: 239924 – senaste granskning 11 sep. 2011 – revision: 1

Feedback