Problem med tidsinställning och schemaläggning efter uppdatering av sommartid eller tidszon

Diagnostisera och åtgärda problemet automatisktObs! Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Symptom

I många länder ändras startdatum och slutdatum för sommartid från år till år. Dessutom ändrar vissa länder igenkänningsprinciperna för sommartid eller den lokala tidsförskjutningen från UTC (Coordinated Universal Time). Det här kan innebära att vissa scheman och program som är beroende av datum- och tidsberäkningar får problem.

Orsak

Problemet beror på felaktig eller obefintlig tidszonsinformation.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Lös problemet så här:
 1. Importera tillämplig tidszonsinformation och årsregler till registret under följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Obs!Om registervärdet inte finns importerar du den engelska strängen till registret under följande registerundernyckel för strängen "Non-MUI_*" (till exempel: registernycklarna "Display", "Dlt", "Std"):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Kör kommandot för ditt operativsystem:

  Windows XP och Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Hur MATS-paketet åtgärdar det här problemet

 1. MATS-paketet söker igenom datorn och upptäcker om den kör Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 2. MATS-paketet börjar importera tidszonsinformation och årsregler eller den engelska strängen till registerundernyckeln.

  Obs! Under den här processen visas en dialogruta. I dialogrutan har du möjlighet att åtgärda problemet automatiskt (det rekommenderade alternativet) eller att manuellt välja olika problem som ska åtgärdas.
 3. MATS-paketet kontrollerar att importen lyckades.
Egenskaper

Artikel-id: 2400550 – senaste granskning 23 feb. 2012 – revision: 1

Feedback