Hur du åtgärdar ClientKeeper verktygsfältet och Internet Explorer 9 inkompatibilitet


Symptom


Verktygsfältet ClientKeeper medför att Internet Explorer 9 slutar svara eller kraschar

Lösning


Lös den här inkompatibiliteten genom att använda någon av följande metoder.

Metod 1: uppdatera till den senaste versionen av ClientKeeper verktygsfältet.

Om du vill uppdatera till den senaste versionen av verktygsfältet ClientKeeper finns på följande webbplats: http://touchensafe.co.kr

ClientKeeper verktygsfältet åtgärdas kompatibilitetsproblem.

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.

Metod 2: inaktivera den ClientKeeper verktygsfält

Om du vill inaktivera verktygsfältet ClientKeeper så här:
  1. Stäng alla Internet Explorer-fönster.
  2. Öppna ett nytt fönster i Internet Explorer.
  3. När du får meddelandet inkompatibilitet ClientKeeper verktygsfältet klickar du på Behåll inaktiverad eller ignorera meddelandet.

Anmärkning: ClientKeeper-verktygsfältet fungerar inte när tillägget är inaktiverat.

Mer Information


För mer information om tilläggskomponenter finns på följande Microsoft-webbplatser: