WebAnalyzer preferredview konfigurationen tas bort när du uppdaterar FAST Search Server 2010 for SharePoint

Gäller för: FAST Search Server 2010 for SharePoint

Symptom


Anta att du installerar en uppdatering på Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint. När du kör den psconfig-åtgärd p kommandot för att köra installationsprogrammet för post, WebAnalyzer perferredview konfigurationen tas bort.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande uppdateringar:
2308915 Beskrivning av den FAST Search Server 2010 för SharePoint-snabbkorrigeringspaket (fsserver-x-none.msp): 31 augusti 2010
När den här snabbkorrigeringen används som en MSP-filen i ett system där den psconfig-åtgärd p kommando körs, användarna måste använda waadmin setpreferredview kommandot Reparera preferredview mappningar mellan samlingar och webAnalyzer vyer. I de flesta fall kommandot körs en gång per samling, såsom waadmin setpreferredview - c sp – n standard. Howerver, när den anpassade WebAnalyzer vyer skapas kommandot måste köras med anpassade vyer som argument i stället för standard. Förbättringar av betydelse från länk analys kommer att påverka indexet endast om preferredview-mappningar är korrekt.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.