E-postmeddelanden tas inte emot för en ny domän som du lägger till i Office 365-portalen

Gäller för: Exchange Online

Problem


När du lägger till en ny domän i Office 365-portalen i Microsoft Office 365 och du skapar användare eller ändra befintliga användare att använda den nya domänen, e-postmeddelanden inte tas emot för den nya domänen. Detta kan inträffa om något av följande stämmer:
  • Domänen måste replikeras till alla Microsoft Exchange Online-servrar. Det kan ta upp till en timme.
  • Lämplig MX-post finns inte eller måste replikeras till alla tillämpliga DNS-servrar (Domain Name System) runtom i världen. Detta kan ta upp till 72 timmar.

Lösning


Åtgärda problemet genom att följa dessa steg:
  1. Kontrollera att den nya domänen har verifierats i Office 365-portalen.
  2. Kontrollera att MX-posten för den nya domänen pekar på det värde som anges i avsnittet DNS-inställningar i Office 365-portalen för Exchange Online. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
  3. Du kan behöva vänta upp till 72 timmar.
Om MX-posten måste peka på dess aktuella plats, måste du vidta ytterligare åtgärder för att få din e-post vidarebefordras till dina Office 365-användare. Använd någon av följande metoder:

MER INFORMATION


Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.